A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Latvijas Uzvaras dienas pasākumus Cēsīs 22.jūnijā?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Uzsāks sabiedrisko apspriešanu izstrādātajam lokālplānojumam par Saules ielas 13A, 15 un Vilku ielas 14 teritorijām Cēsīs

Uzsāks sabiedrisko apspriešanu izstrādātajam lokālplānojumam par Saules ielas 13A, 15 un Vilku ielas 14 teritorijām Cēsīs

Cēsu novada dome ar 2018.gada 4.oktobra lēmumu “Par lokālplānojuma Saules ielas 13a, 15 un Vilku ielas 14, Cēsīs, Cēsu nov. teritorijai, grozot teritorijas plānojumu, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”  (protokols Nr.15, §3) uzsāka lokālplānojuma publisko apspriešanu.
 
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 30.oktobrī plkst.18.00 Cēsu 5.pirmsskolas izglītības iestādes telpās, Ata Kronvalda ielā 35.
 
Ar lokālplānojumu no 2018.gada 17.oktobra līdz 14.novembrim var iepazīties:
  • Cēsu novada pašvaldības mājas lapā
  • Plānošanas informācijas sistēmā www.geolatvija.lv
  • Cēsu novada pašvaldības administrācijā Bērzaines ielā 5, Cēsīs 212. kabinetā.

Cēsu novada domes lēmums
Paskaidrojuma raksts
Lokālplānojuma grafiskā daļa 1
Lokālplānojuma grafiskā daļa 2
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vieta – Cēsu novada pašvaldība 212.kabinets apmeklētāju pieņemšanas laikā vai arī sazinoties personīgi Cēsu novada Būvvaldes galveno teritorijas plānotāju Eviju Taureni uz +371 64161821 vai evija.taurene@cesis.lv.
Lokālplānojums izstrādāts pamatojoties uz AS “Siguldas Būvmeistars” teritorijas attīstības ieceri, perspektīvā izbūvējot četras daudzstāvu dzīvojamās mājas ar četriem stāviem un jumta izbūvi, iekškvartāla ielu un autostāvvietas. Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “Damsijas” arhitektu birojs.
Pašreiz zemes gabalos noteiktās funkcionālās zonas Jauktais centrs (JC1) vietā Lokālplānojums nosaka šādu funkcionālo zonu izveidi:
  • Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD),
  • Tehniskās apbūves teritorija (TA)
  • Transporta infrastruktūras teritorija (TR).
Lokālplānojums izstrādāts saskaņā ar Cēsu novada domes š.g. 31.maijā pieņemto lēmumu Nr.185 „Par lokālplānojuma  Saules ielas 13A, 15 un Vilku ielas 14, Cēsīs, Cēsu nov. teritorijai, grozot teritorijas plānojumu, izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Publicēšanas datums: 2018. gada 11. oktobris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt