A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Turpinās Cēsu skolu modernizācija

Turpinās Cēsu skolu modernizācija

Cēsu novada pašvaldībai īstenojot projektu “Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija”, turpinās iesāktie būvniecības darbi Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā (DACVĢ).

Pašlaik turpinās darbs pie reģionālā metodiskā centra izveides, kura gaitā notiek skolas iekštelpu pārbūves un atjaunošanas darbi ēkas 1.stāvā. Pašlaik paveikta puse no visiem iecerētajiem darbiem. Visās telpās tiks veikta ventilācijas sistēmas izveide vai esošās uzlabošana, kā arī ergonomiska un pietiekama apgaismojuma izveide, un ergonomisku mēbeļu iegāde. Paredzēts, ka būvdarbi noslēgsies 2019.gada februāra beigās, kad arī tiks piegādātas metodiskajam centram nepieciešamās mēbeles.

Tomēr skolas telpu atjaunošana un labiekārtošana ir tikai daļa no iecerētajiem uzlabojumiem. Visās reģionālā metodiskā centra telpās tiks ieviesti inovatīvi IKT risinājumi. Metodiskajā centrā tiks nodrošināts jaudīgs interneta pieslēgums, kā arī stabils un uzticams bezvadu internets, ko vienlaikus varēs izmantot vismaz 25 pedagogi. Pedagogu mācību vajadzībām tiks iegādāti savstarpēji savietojami, daudzlietotāju un daudzuzdevumu režīmus atbalstoši digitālie mācību līdzekļi un tehnoloģijas – tiešsaistes komunikāciju aprīkojums un konferenču zāles aprīkojums, planšetdatori, u.c.

Projekta rezultātā tiks izveidots reģionālais metodiskais centrs, kas veicinās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba efektivitāti Vidzemes plānošanas reģionā un sekmēs kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu, kā arī pedagogu aktīvāku iesaistīšanos valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā gan pašvaldības, gan valsts līmenī.

Nākamajā gadā plānots uzsākt arī Cēsu Pilsētas vidusskolas (CPV) piebūves celtniecību. Tā kā skolā skolēnu skaits būtiski pārsniedz plānoto, skolai mācību procesa nodrošināšanai trūkst mācību telpu. Lai problēmu risinātu, paredzēts izbūvēt multifunkcionālu un transformējamu mācību telpu 7.-12.klases skolēniem. Telpā paredzēts izbūvēt bīdāmas sienas, kas ļaus to pārveidot gan par plašu, atvērtu zāli lielam skolēnu skaitam vai arī sadalīt vairākās daļās, lai telpā vienlaicīgi varētu norisināties vairākas atsevišķas nodarbības.

Mācību telpā varēs nodrošināt ikdienas mācību procesu līdz trīs klasēm vai skolēnu grupām. Tas atrisinās telpu trūkumu mācību procesa nodrošināšanai, kā arī veicinās starpdisciplināru un integrētu pieeju mācību procesam. Arī šeit tiks ieviesti mūsdienīgi un mācību procesa uzlabošanai noderīgi IKT risinājumi. Telpā tiks izbūvēta ventilācija, ergonomisks apgaismojums, kā arī tā tiks aprīkota ar ergonomiskām, viegli pārvietojamām mēbelēm.

Līdz ar piebūves celtniecību, tiks uzlabota arī vides pieejamība CPV. Skolā tiks izbūvēts pasažieru lifts ar trīs pieturām, kas nodrošinās vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem.

Arī Cēsu Valsts ģimnāzijai paredzēts celt jaunu piebūvi, kurā atradīsies reģionālais metodiskais centrs. Piebūves projektēšana sāksies 2019.gadā, Papildus arī skolas ēkas cokolstāvā tiks izbūvētas telpa metodiskā centra vajadzībām, to funkcionāli savienojot ar piebūvi. Metodiskā centra  telpās tiks izvietota bibliotēka un nozaru literatūras lasītava, diskusiju un lekciju telpa, kā arī novadpētniecības lasītava.

Projekta “Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija” mērķis ir sniegt ieguldījumu Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu infrastruktūrā, veicinot kompetenču pieejā balstītas izglītības attīstību un mūsdienu prasībām piemērotas mācību vides izveidi.

Galvenās projekta darbības ietver  četru Cēsu novada izglītības iestāžu modernizāciju, aprīkojot tās ar mūsdienīgiem informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumiem, attīstot dabaszinātņu mācību priekšmetu kabinetus, labiekārtojot sporta infrastruktūru, izveidojot ergonomisku mācību vidi, kā arī veidojot metodiskos centrus Cēsu Valsts ģimnāzijā un Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, dienesta viesnīcas izveidi izglītības iestāžu vajadzībām.

Projekta paredzētais īstenošanas laiks plānots līdz 2022.gada vidum un tā plānotais kopējais finansējums ir EUR 7 414 921,84, t.sk. ERAF finansējuma daļa EUR 4 761 429,00.
Publicēšanas datums: 2018. gada 28. decembris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt