A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Tiek īstenots ERAF projekts “Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija”

Tiek īstenots ERAF projekts “Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija”

Cēsu novada pašvaldība īsteno ERAF projektu “Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija”. Projekta ietvaros plānots veikt piecu Cēsu novada izglītības iestāžu – Cēsu Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu Pilsētas vidusskolas, Cēsu 2.pamatskolas un Līvu sākumskolas modernizāciju.

Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu infrastruktūrā, veicinot kompetenču pieejā balstītas izglītības attīstību un mūsdienu prasībām piemērotas mācību vides veidošanu.

Darbu sākusi dienesta viesnīca Saules ielā 23, kurā no 2017.gada septembra dzīvo skolēni un studenti no Cēsu Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu Profesionālās vidusskolas, Cēsu Pilsētas vidusskolas, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas un Rīgas Tehniskās Universitātes Cēsu filiāles.

Lai izveidotu reģionālo metodisko centru Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, Cēsu novada pašvaldība 2018.gada jūnijā izsludināja iepirkumu par būvdarbu veikšanu (ID Nr. CNP/2018/39/ERAF). Būvdarbus veiks saskaņā ar SIA “Būvprojekts” izstrādātos būvprojektu. Tāpat iepirkums 2018.gada jūlijā tika izsludināts par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta laukuma būvdarbiem (ID Nr. CNP/2018/45/ERAF), kas arī tiks veikti saskaņā ar SIA “Būvprojekts” izstrādāto būvprojektu.

Cēsu Pilsētas vidusskolā paredzēta piebūves izbūve, par kuras būvprojekta izstrādi noslēgts līgums ar PS “SB Projekts&Būvprojekts” (iepirkuma ID Nr.CNP/2017/33/ERAF). Sākts darbs pie būvdarbu iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošanas.

Cēsu Valsts ģimnāzijā plānota reģionālā metodiskā centra izveide. Šobrīd tiek izstrādāta būvprojekta tehniskā specifikācija.

Projekta “Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija”, ID Nr.8.1.2.0/17/I/009, īstenošanas laiks plānots, sākot no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas 2018.gada 16.janvārī, līdz 2021.gada 31.decembrim (kopā – 48 mēneši), un tā plānotais kopējais finansējums ir EUR 7 414 921,84, t.sk. ERAF finansējuma daļa EUR 4 761 429,00.
Publicēšanas datums: 2018. gada 27. jūlijs  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt