A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » SIA Vinda paziņojumi par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu

SIA Vinda paziņojumi par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu

Cēsu pilsētas SIA „Vinda” (reģistrācijas Nr.49503000754, adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta „Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārta” Nr.3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/002 ietvaros rīkotās iepirkuma procedūras
„Pašteces kanalizācijas kolektora pārbūve Piebalgas ielā Cēsīs, Cēsu novadā” (identifikācijas Nr.VINDA2015/03)
līguma slēgšanas tiesības piešķir pilnsabiedrībai „A.A.&būvkompānijas” (reģistrācijas Nr.45403016042).
Pretendenta piedāvātā līguma cena (bez PVN) ir 143 116,00 EUR (viens simts četrdesmit trīs tūkstoši viens simts sešpadsmit euro un 00 centi).
Lēmums par līguma slēgšanas tiesībām pieņemts 2015.gada 26.jūnijā.

Cēsu pilsētas SIA „Vinda” (reģistrācijas Nr.49503000754, adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta „Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārta” Nr.3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/002 ietvaros rīkotās iepirkuma procedūras
Būvuzraudzība un Inženiera pakalpojumi līgumam „Pašteces kanalizācijas kolektora pārbūve Piebalgas ielā Cēsīs, Cēsu novadā” (identifikācijas Nr.VINDA2015/04)
līguma slēgšanas tiesības piešķir SIA „Firma L4” (reģistrācijas Nr.40003236001).
Pretendenta piedāvātā līguma cena (bez PVN) ir 2910,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti desmit euro un 00 centi).
Lēmums par līguma slēgšanas tiesībām pieņemts 2015.gada 29.jūnijā.

Publicēšanas datums: 2015. gada 1. jūlijs  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt