A  A  A
Lapas karte






Kādas aktivitātes šajā ziemā izbaudi visvairāk?
 Skatīt atbildes








Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » SIA "Cēsu siltumtīkli" izsludina iepirkumu “Siltumtīklu pārbūve Viestura ielas kvartālā, Cēsīs I kārta”

SIA "Cēsu siltumtīkli" izsludina iepirkumu “Siltumtīklu pārbūve Viestura ielas kvartālā, Cēsīs I kārta”


Pasūtītājs: SIA “Cēsu siltumtīkli”, reģistrācijas nr.40003007848
Juridiskā adrese: Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
Iepirkuma nosaukums: “Siltumtīklu pārbūve Viestura ielas kvartālā, Cēsīs I kārta”
Iepirkuma priekšmets un īss apraksts: Šī iepirkuma ietvaros paredzēts veikt siltumtrases pārbūvi atbilstoši SIA “BEK- KONSULT” izstrādātajam būvprojektam “SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE VIESTURA IELAS KVARTĀLĀ, CĒSĪS” būvprojekts 1.KĀRTA projekta Nr.10/2018. Darbus veikt atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīviem, konkrēto darbu izpildi regulējošiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvprojekta, tehniskās specifikācijas nosacījumiem un atbilstoši līguma noteikumiem
Iepirkuma ID: CS-siltumpārvade – 2018/01
Iepirkuma metode: Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajās vadlīnijās „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” paredzētajiem principiem
Paziņojuma publicēšanas datums: 2018.gada 20.jūnijs
Komentāri: Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē 2.kārta” projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/013 “Siltumtīklu pārbūve Viestura ielas kvartālā, Cēsīs un Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs” ietvaros
Iepirkuma procedūras dokumenti:  
Iepirkuma procedūras nolikums
 
Veidlapas

 
Pasūtītājs nenodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentam  - Būvprojektam. Pasūtītājs, ieinteresētajiem piegādātājiem, kuri vēlas piedalīties iepirkumu procedūrā izsniedz Būvprojektu CD formātā, kuru iespējams saņemt juridiskajā adresē, iepriekš sazinoties pa tālruni +371 22029084
Kontaktpersonas: SIA “Cēsu siltumtīkli” siltumtehnikas inženieris Māris Kānītis, tālrunis: +371 22029084;
Dokumentu iesniegšanas kārtība un termiņš Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2018.gada 20.jūlijam, plkst. 10.00, Cēsīs, Rūpniecības iela 13, 2.stāvā, Cēsu novads, LV-4101, Latvija, personīgi (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00), ar kurjeru vai atsūtot pa pastu
 



Publicēšanas datums: 2018. gada 20. jūnijs  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt