A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » SIA "Cēsu siltumtīkli" iepirkuma rezultāti

SIA "Cēsu siltumtīkli" iepirkuma rezultāti

Pasūtītājs: SIA “Cēsu siltumtīkli” , reģistrācijas nr. 40003007848
Juridiskā adrese: Cēsis, Rūpniecības iela 13, LV 4101
Iepirkuma nosaukums “Siltumtīklu pārbūve Viestura ielas kvartālā, Cēsīs II kārta”
Iepirkuma ID CS-siltumpārvade-2019/01
Iepirkuma priekšmeta apraksts
 
Siltumtīklu  pārbūve  Viestura  ielas  kvartālā,  Cēsīs  II  kārta.  Šī
iepirkuma  ietvaros  paredzēts  veikt  siltumtrases  pārbūvi atbilstoši  SIA  “BEK-  Konsult” izstrādātajam būvprojektam “SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE VIESTURA IELAS KVARTĀLĀ, CĒSĪS II kārta” projekta Nr.010/2018. Darbus veikt atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem  Nr.500  “Vispārīgie  būvnoteikumi”,  Latvijas  būvnormatīviem,  konkrēto  darbu izpildi regulējošiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvprojekta, tehniskās specifikācijas nosacījumiem un atbilstoši līguma noteikumiem.
Iepirkuma metode: Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajās vadlīnijās „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” paredzētajiem principiem .
Paziņojuma publicēšanas datums Trešdiena, 24. aprīlis, 2019.
Komentāri
 
SIA “Cēsu siltumtīkli” Reģ. Nr. 40003007848, paziņo, ka iepirkuma procedūras “Siltumtīklu pārbūve Viestura ielas kvartālā, Cēsīs II kārta”, ID Nr.CS-Siltumpārvade-2019/01, ES KF Proj. Id. Nr. 4.3.1.0/18/A/013 rezultātā par saimnieciski visizdevīgāko 2019.gada 23.aprīlī tika apstiprināts SIA “Ū.K.A” Reģ. Nr. 40003838794, piedāvājums ar kopējo līguma cenu 59 148,51 EUR (bez PVN).
 
Projekts tiks realizēts ES Kohēzijas  fonda  darbības  programmas  “Izaugsme  un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē 2.kārta” projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/013 “Siltumtīklu pārbūve Viestura ielas kvartālā, Cēsīs un Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs” ietvaros.
Kontaktpersonas
 
SIA “Cēsu siltumtīkli” valdes loceklis Egils Kampuss,  tālrunis: +371 28646699, e-pasts: egils.kampuss@adven.comPublicēšanas datums: 2019. gada 24. aprīlis  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt