A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » SIA "Cēsu siltumtīkli" iepirkuma procedūras rezultāti

SIA "Cēsu siltumtīkli" iepirkuma procedūras rezultāti

“Siltumtīklu pārbūve Viestura ielas kvartālā, Cēsīs I kārta” ID Nr.CS - siltumpārvade-2018/01.


Pasūtītājs: SIA “Cēsu siltumtīkli” , reģistrācijas numurs 40003007848
Juridiskā adrese: Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Projekta, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra, nosaukums un numurs: “Siltumtīklu pārbūve Viestura ielas kvartālā, Cēsīs un Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs”; projekta Nr.4.3.1.0/18/A/013
Iepirkuma procedūras nosaukums “Siltumtīklu pārbūve Viestura ielas kvartālā, Cēsīs I kārta”
ID Nr.CS-siltumpārvade-2018/01
Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Šī iepirkuma ietvaros paredzēts veikt siltumtrases pārbūvi atbilstoši SIA “BEK- KONSULT” izstrādātajam būvprojektam “SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE VIESTURA IELAS KVARTĀLĀ, CĒSĪS” būvprojekts 1.KĀRTA projekta Nr.10/2018. Darbus veikt atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīviem, konkrēto darbu izpildi regulējošiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvprojekta, tehniskās specifikācijas nosacījumiem un atbilstoši līguma noteikumiem
Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA “SANART” reģistrācijas Nr. 44103043748, piedāvātā līgumcena EUR  81 178,97 (bez pievienotās vērtības nodokļa)
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums 2018.gada 26.jūlijs

 


Publicēšanas datums: 2018. gada 27. jūlijs  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt