A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Sabiedriskajai apspriešanai nodota Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030

Sabiedriskajai apspriešanai nodota Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030

Cēsu novada dome 2015.gada 4.jūnijā atbalstīja lēmumu par Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam precizējumu veikšanu un atkārtotas publiskās apspriešanas sākšanu pēc precizējumu iestrādes.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikts Cēsu novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2015.gada 29.oktobra līdz 23.novembrim.

Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam 2.redakcijas projekta materiāli pieejami Cēsu novada pašvaldības mājas lapā internetā, kā arī Cēsu novada pašvaldības administrācijas Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Cēsīs, Bērzaines ielā 5.

Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam (.pdf)

Viedokļus par Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam 2.redakcijas projektu Cēsu novada iedzīvotāji, institūcijas, organizācijas un uzņēmumi var iesniegt rakstveidā Cēsu novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļā no 2015.gada no 2015.gada 29.oktobra līdz 23.novembrim (Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, LV-4101) vai elektroniski, nosūtot Attīstības nodaļas vadītājai Lainei Madelānei uz elektroniskā pasta adresi: laine.madelane@cesis.lv

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas aktualizētā Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam redakcija tiks virzīta apstiprināšanai Cēsu novada domes sēdē 2015.gada decembrī.
Priekšlikumus var iesniegt brīvā formā rakstiska iesnieguma veidā.

Kontaktpersona: Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Laine Madelāne, tālr. 64124702, laine.madelane@dome.cesis.lv

Publicēšanas datums: 2015. gada 28. oktobris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt