A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Pieņemts Cēsu novada budžets 2017.gadam

Pieņemts Cēsu novada budžets 2017.gadam

Ceturtdien, 26.janvārī, Cēsu novada domes deputāti vienbalsīgi pieņēma 2017.gada budžetu, apstiprinot 23,93 miljonu eiro kopbudžeta ieņēmumus, kas ir par 16% vairāk nekā plānotais budžets pērn.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 11,95 miljoni eiro jeb par 5,5% vairāk nekā 2016.gada budžetā. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (90,3%) un nekustamā īpašuma nodoklim (8,7%).

Kopbudžeta izdevumi plānoti 29,314 miljonu eiro apjomā. Pašvaldības resursi prioritāri tiks ieguldīti finansējuma nodrošināšanā pašvaldības investīciju projektiem, kas iekļauj līdzfinansējumu ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu projektiem un dokumentācijas gatavošanu. Tāpat svarīgas budžeta prioritātes ir iedzīvotāju skaita saglabāšana un palielināšana, nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes, uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras un dzīvojamā fonda attīstības veicināšana.

Cēsu novada 2017.gada budžeta infografiku skatīt šeit!

Cēsu novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta izdevumu lielākais īpatsvars, 42,72%, paredzēts izglītības funkcijas finansēšanai. Kopumā izglītības darba finansēšanai plānoti 12,52 miljoni eiro, kas ir par 23,9% vairāk nekā 2016.gada budžetā. Tas saistīts ar jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviešanu un nodrošinās atalgojuma pieaugumu pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānots tērēt 3,94 miljonus eiro jeb 13,44% no kopējiem izdevumiem. Šajā pozīcijā 734 160 eiro atvēlēti Rīgas ielas rekonstrukcijai no Kases ielas līdz Līvu laukumam, 572 750 eiro un 511 000 eiro paredzēti attiecīgi Saulrītu ielas un Stacijas laukuma rekonstrukcijai. Ielu kopšanai un grants ielu uzturēšanai Cēsu pilsētā novirzīti 400 000 eiro, bet Lielās Kalēju ielas rekonstrukcijas otrajam posmam piešķirti 100 270 eiro, savukārt grants ielu divkārtu virsmas apstrādes turpināšanai paredzēti 63 340 eiro.

Viens no budžeta nozīmīgiem mērķiem ir kvalitatīva kultūras un sporta pasākumu piedāvājuma izveidošana, nodrošinot pilsētas iedzīvotāju un viesu kultūras vajadzību apmierināšanu. Funkcijai “Atpūta, kultūra, reliģija” pamatbudžetā plānoti 6,93 miljoni eiro jeb 23,65% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir divas reizes vairāk nekā 2016.gadā. Lielais pieaugums skaidrojums ar Cēsu pilsētas stadiona būvniecību, kam plānots atvēlēt 3,96 miljonus eiro (tai skaitā 1,15 miljonu eiro valsts budžeta dotācija). Par 650 000 eiro tiks arī realizēts projekts Viduslaiku pils konservācijai un Sv.Jāņa baznīcas restaurācijai. Cēsu Izstāžu nama energoefektivitātes celšanai paredzēti 144 500 eiro. Bet par 192 200 eiro un 147 400 eiro novadā tiks rīkoti attiecīgi kultūras un sporta pasākumi.

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzēts finansējums 2,44 miljoni eiro jeb 8,32% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Vides aizsardzībai – Vaives pagasta teritoriju kopšanas un latvāņu smidzināšanas, pilsētas apzaļumošanas, labiekārtošanas un apstādījumu kopšanas darbiem, lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no ielām, dabas infrastruktūras pilnveidošanai – 2017.gada budžetā plānoti 1,211 miljoni eiro.

Vispārējiem valdības dienestiem apstiprināts finansējums 1,085 miljonu eiro apjomā. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes projektu līdzfinansējumam, daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanai un sabiedrības līdzdarbības pasākumiem – budžetā paredzēti 905 200 eiro. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai šogad plānots izlietot 267 400 eiro.

No speciālā budžeta izdevumiem, kas plānoti 924 900 eiro, autoceļu un ielu sakārtošanai atvēlēti 625 500 eiro, bet 220 100 eiro novirzīti īpašumu sakārtošanai.

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos “Par pašvaldību budžetiem”, “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Par valsts budžetu 2017.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, atbilstoši iestāžu un programmu izpildītāju priekšlikumiem un Cēsu novada attīstības programmai 2013.-2019.gadam.

Informāciju sagatavoja:
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Kārlis Pots


Publicēšanas datums: 2017. gada 27. janvāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt