A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Pieņemts budžets; investīcijas kā prioritāte

Pieņemts budžets; investīcijas kā prioritāte

Ceturtdien, 25.janvārī, Cēsu novada domes deputāti vienbalsīgi pieņēma 2018.gada budžetu, apstiprinot 25,81 miljonu eiro kopbudžeta ieņēmumus, kas ir par 8% vairāk nekā plānotais budžets pērn.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 12,32 miljoni eiro jeb par 3% vairāk nekā 2017.gada budžetā. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (90,9%) un nekustamā īpašuma nodoklim (8,3%).

Ilustrācija skatāma ŠEIT.

Budžeta prioritātes tikušas precizētas un papildus kvalitatīvas izglītības sistēmas uzturēšanai kā prioritātes 2018.finanšu gadam noteiktas iedzīvotāju skaita saglabāšana un palielināšana, ekonomiskās aktivitātes, veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšana, pilnveidojot un uzlabojot publisko infrastruktūru novadā, kā arī dzīvojamā fonda attīstības veicināšana atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un dalība Latvijas simtgades svinību valsts kopprojektos.

“Skaidrs budžeta pamatmērķis ir uzņēmējdarbības attīstība. Šis budžets vairāk nekā jebkad iepriekš iezīmē izaugsmes ceļu, kādu veic Cēsu novads. To impulsu, ko pērn esošo uzņēmumu attīstībai un jaunu uzņēmumu radīšanai sniedza Saulrītu ielas projekts, turpināsim arī šogad, sākot pārbūvēt un iekārtot rajonu ap Rūpniecības ielu un revitalizējot Robežu ielas teritoriju par industriālo parku atbilstoši uzņēmēju vajadzībām, lai piesaistītu arvien jaunus darbavietu radītājus. Taču vienlaikus nodrošināsim aizvien modernākus mācību un dzīvošanas apstākļus Cēsu skolēniem, kā arī pabeigsim nozīmīgākās novada sporta infrastruktūras – Cēsu pilsētas stadiona – un vairāku ielu pārbūvi,” stāsta Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, uzsverot, ka “aktualizējoties akūtajam īres dzīvokļu trūkumam, kas signalizē par to, ka Cēsis kā dzīvesvieta ir ļoti pieprasītas, mājokļu jautājumu risināsim, kopā ar Aizsardzības ministriju izbūvējot īres namu A.Kronvalda ielā 56 – paredzam, ka tas arī sāks iekustināt līdzīgas iniciatīvas no privātā sektora puses”.

Rozenbergs arī akcentē, ka vispārējā novada attīstībā nav aizmirsts arī par Cēsu dārgumu – kultūrvēsturisko mantojumu –, un ievērojami līdzekļi novirzīti Cēsu ikoniskāko objektu, viduslaiku pils un Sv.Jāņa baznīcas, saglabāšanai un atjaunošanai.

“Šogad Cēsis kļūs drošākas, sakoptākas un skaistākas. Ar labāku un ērtāku infrastruktūru – gan autovadītājiem, gan gājējiem, gan skolēniem, gan tūristiem, gan uzņēmējiem. Strādājot kopā visiem deputātiem no visiem sarakstiem, esam radījuši budžetu, kas ieliks Cēsu novada attīstības pamatu vairākus gadus uz priekšu,” norāda Cēsu novada domes priekšsēdētājs.

Kopbudžeta izdevumi plānoti 32,24 miljonu eiro apjomā. No tā lielākais īpatsvars, 48%, paredzēts izglītības funkcijas finansēšanai. Kopumā izglītības darba finansēšanai plānoti 15,42 miljoni eiro, kas ir par 23% vairāk nekā 2017.gada budžetā. Pieaugums galvenokārt saistīts ar minimālās algas palielināšanu, kā arī, kāpjot inflācijai – paaugstinātām infrastruktūras uzturēšanas izmaksām.

Novada budžetā neveidojas deficīts. Izdevumu daļa ir lielāka par ieņēmumiem, jo 2018.gadā tiks piesaistīti līdzekļi septiņiem projektiem, kā arī tiek atmaksātas iepriekš uzņemtās saistības.

No izglītības budžeta 2,22 miljoni eiro atvēlēti projekta “Cēsu Profesionālās vidusskolas attīstības projekta II kārtas” realizācijai, izbūvējot dienesta viesnīcu un radot jaunas izglītības programmas Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas audzēkņiem, savukārt 1,73 miljoni eiro novirzīti vispārējo izglītības iestāžu modernizācijai. Tāpat 170 000 eiro novirzīti Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošanas pabeigšanai.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānots tērēt 4,17 miljonus eiro (par 6% vairāk nekā pērn) jeb 13% no kopējiem izdevumiem. Šajā pozīcijā 949 000 eiro atvēlēti Cīrulīšu un Kovārņu ielu rekonstrukcijai, grants seguma atjaunošanai Vaives pagasta autoceļos tiks tērēti 423 800 eiro, bet 413 600 eiro plānoti ielu kopšanai un grants ielu uzturēšanai Cēsu pilsētā.

Rīgas ielas rekonstrukcijas pabeigšanai novirzīti 385 700 eiro, kā arī šogad tiks turpināts ielu virsmu divkārtu apstrādes projekts 190 000 eiro apjomā.

Funkcijai “Atpūta, kultūra, reliģija” pamatbudžetā plānoti 5,66 miljoni eiro jeb 17,64 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. No tā lielākā daļa plānota Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcijas pabeigšanai, izbūvējot skatītāju tribīnes un saimniecības un sportistu telpas, piesaistot arī valsts dotāciju.

Teju 2,5 miljoni eiro atvēlēti projekta “Pils konservācija un Cēsu Sv.Jāņa baznīcas restaurācija” realizācijai. Amatiermākslas uzturētājiem un kultūras pasākumu veidotājiem, pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, darbībai 2018.gadā plānoti 1,23 miljoni eiro. Sporta pasākumu finansēšanai kopā plānots izlietot 113 900 eiro.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem budžetā paredzēti 2,18 miljoni eiro jeb 6,8 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 3,7% vairāk nekā 2017.gadā. No tā lielākās izmaksas plānotas projekta “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas – nepabeigtas jaunbūves Ata Kronvalda ielā 56, Cēsīs būvniecība” realizācijai – kopumā 890 000 eiro.

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzēts finansējums 1,98 miljoni eiro jeb 6,16% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Vides aizsardzībai – Vaives pagasta teritoriju kopšanas, pilsētas apzaļumošanas, labiekārtošanas un apstādījumu kopšanas darbiem, lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no ielām, dabas infrastruktūras pilnveidošanai – 2018.gada budžetā plānoti 1,35 miljoni eiro.

Vispārējiem valdības dienestiem jeb pašvaldības uzturēšanai apstiprināts finansējums 968 500 eiro apjomā, kas ir par 11% mazāk nekā pērn. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai šogad plānots izlietot 341 000 eiro, kas ir par 27% vairāk nekā plānots 2017.gada budžetā.

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Cēsu novada pašvaldības 2018.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos “Par pašvaldību budžetiem”, “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Par valsts budžetu 2018.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, atbilstoši iestāžu un programmu izpildītāju priekšlikumiem un Cēsu novada attīstības programmai 2013.-2019.gadam.


Publicēšanas datums: 2018. gada 8. februāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt