A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » NVA pieņem pieteikumus dalībai pasākumā „Apmācība pie darba devēja”

NVA pieņem pieteikumus dalībai pasākumā „Apmācība pie darba devēja”

Vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācīšanai NVA filiālēs visā Latvijā var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana.

Apmācība pie darba devēja ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas darba devējam pašam ļauj sagatavot vajadzīgo speciālistu. Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Pasākumu „Apmācība pie darba devēja” neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos, atbilstoši Profesiju klasifikatora 9.pamatgrupai.

Katram praktiskajā apmācībā iesaistītajam bezdarbniekam darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas ir ieguvis izglītību vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā tiek veikta bezdarbnieka praktiskā apmācība. Praktiskās apmācības laikā darba devējs sniedz bezdarbniekiem nepieciešamās pamatzināšanas par veicamajiem darba pienākumiem, prasībām, kā arī nodrošina praktisku atbalstu darba iemaņu un profesionālo prasmju ieguvē, nostiprināšanā vai atjaunošanā atbilstoši apmācības plānam.

Lai piedalītos pasākumā „Apmācība pie darba devēja”, darba devējam jānodrošina no jauna izveidota darba vieta vai tāda darba vieta, kas bija vakanta vismaz 4 mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas.

Praktiskā apmācība pie darba devēja, noslēdzot darba līgumu, ilgst 6 mēnešus, un to organizē, ja darba devējs uzņemas saistības pēc apmācības beigšanas apmācīto darbinieku nodarbināt attiecīgajā profesijā ne mazāk kā 6 mēnešus.

NVA darba devējam nodrošina ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbniekam par pilnu darba laiku proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām: pirmo divu mēnešu laikā tiek maksāti EUR 160.00 mēnesī, nākamo divu mēnešu periodā – EUR 120.00 un pēdējos divos mēnešos – EUR 90.00.

NVA nodrošina arī ikmēneša darba algas dotāciju darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, tas ir EUR 185.00.

Jāpiebilst, ka viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem bezdarbniekiem.

Tāpat NVA apmaksā izdevumus (līdz EUR 28,46) par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaudi bezdarbniekam un piešķir vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzētajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (līdz EUR 50.00), kā arī vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti (līdz EUR 711.00).

Ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kas apmācāmo bezdarbnieku nodarbina vienā no tādām profesijām kā asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs personām ar invaliditāti vai speciālais pedagogs, NVA nodrošina dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas.

Darba devējam, īstenojot praktisko apmācību, jānodrošina darba algu tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotāciju tās apmērs būtu ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas EUR 370,00 apmēru, darba devējam jāveic arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Tālrunis uzziņām 64127774, 29520698 vai arī klātienē NVA Cēsu filiālē, Pļavas ielā 3A, Cēsīs, 3. stāvs, 310. kabinets

Publicēšanas datums: 2016. gada 15. septembris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt