A  A  A
Lapas karte


Vai piedalījies 11.novembra pasākumos Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Noslēgts līgums par Cēsu viduslaiku pils saglabāšanas projekta īstenošanu

Noslēgts līgums par Cēsu viduslaiku pils saglabāšanas projekta īstenošanu

Cēsu novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju par projekta „Cēsu viduslaiku pils saglabāšana reģiona sociālekonomiskai attīstībai” īstenošanu ar Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana” finansiālu atbalstu.

Projekta mērķis ir nodrošināt valsts nozīmes kultūras pieminekļa - Cēsu viduslaiku pils Rietumu torņa autentisku saglabāšanu un pieejamību, sniedzot iespēju uzlabot pašreizējos kultūras pakalpojumus un ieviest jaunu kultūras piedāvājumu Cēsu viduslaiku pilī.

Rietumu tornis ar Livonijas Mestra zāli ir šobrīd vienīgais apmeklētājiem pieejamais viduslaiku pils tornis, no kura paveras lielisks skats uz Cēsu panorāmu. Torņa pašreizējais jumts ir uzlikts tieši pirms 100 gadiem, un tā konstrukcijas ir novecojušas. Projektā plānotie konservācijas darbi ļaus nostiprināt torņa konstrukcijas un veidot apmeklētāju plūsmu divos virzienos. Tiks saglabāts Mestra zāles unikālais griestu velvējums, ļaujot viduslaiku pils zālē organizēt īpašus kultūras notikumus, kas šobrīd nav iespējams apmeklētāju drošības apsvērumu pēc.

Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Estfollas pašvaldību Norvēģijā, un tā ietvaros ir plānota kultūras mantojuma saglabāšanas speciālistu pieredzes apmaiņa, organizējot Cēsīs starptautiskas apmācības mūra kultūras pieminekļu restauratoriem. Kopā ar Norvēģijas speciālistiem ir plānotas iedzīvotāju tematiskās diskusijas par kultūras mantojuma lomu sabiedrības attīstībā, kā arī starptautiska konference par inovatīviem kultūras pasākumiem kultūras pieminekļos. 

Projekta „Cēsu viduslaiku pils saglabāšana reģiona sociālekonomiskai attīstībai” plānotais budžets ir 276 695 eiro. 90,21% no projekta izmaksām tiek segti no Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” finanšu līdzekļiem. Projekts ilgs līdz 2015.gada decembrim.

Papildus informācija:
Ilona Asare
Projekta koordinatore
Cēsu novada pašvaldība
Tel. 27878275
Ilona.Asare@cesis.lv
Publicēšanas datums: 2014. gada 5. augusts  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt