A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Noslēdzies Cēsu novada kultūras projektu konkurss

Noslēdzies Cēsu novada kultūras projektu konkurss

Cēsu novada kultūras projektu konkursā atbalstīti 15 projekti, kopumā šo projektu realizācijai piešķirot 10 000 EUR līdzfinansējumu no Cēsu novada pašvaldības budžeta.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, vērojams projektu iesniedzēju aktivitātes samazinājums. Šī gada Cēsu novada kultūras projektu konkursā kopā tika iesniegti 19 projektu pieteikumi. 2017.gadā tika iesniegts 41 pieteikums.

"Šogad lielākā daļa projektu pieteikumi bija bija fotomākslas un teātra zīmē. Prioritāri tika atbalstīti projekti saistībā ar Latvijas valsts simtgades programmas īstenošanu Cēsu novadā un bija arī noteiktas galvenās tēmas, kam jāatbilst projektam: "Cēsis - Latvijas karoga dzimtene", "Cēsu kauju loma Latvijas Brīvības cīņās, izcīnot neatkarīgu valsti", "Cēsis kā Latvijas mākslas un mūzikas jaunrades un iepazīšanas vieta", uzsvēra projektu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zane Neimane. 

"Prieks par kvalitatīvi izstrādātiem projekta pieteikumiem, tāpēc īpaši žēl, ka ne visas iesniegtās idejas bija iespējams atbalstīt ierobežotā finansējuma dēļ", turpina Neimane.

Pilns atbalstīto projektu saraksts pieejams ŠEIT.

Projektus izvērtēja pašvaldības aģentūras "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" apstiprināta komisija, kuras sastāvā ir komisijas priekšsēdētaja Zane Neimane, komisijas locekļi – Kristīne Skrīvere, Lelde Krastiņa, Krista Lauberga un Eero Rass.

Finansiāls atbalsts tika piešķirts tiem projektiem, kas saņēma augstāko vidējo vērtējumu atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem – projekta aktualitāte un sabiedriskā nozīme, atbilstība izvirzītajām prioritātēm, skaidri definēti projekta mērķi, rezultāti un mērķauditorija, tāmes pamatotība un iesaistīto personu spēja kvalitatīvi realizēt projektu. Maksimālais piešķirtais līdzfinansējums vienam projektam saskaņā ar konkursa nolikumu ir 700 EUR.

Cēsu novada kultūras projektu konkursa mērķis ir noteikt Cēsu novadam būtiskos, atbalstāmos kultūras projektus, kas tapuši pēc iedzīvotāju vai radošo organizāciju iniciatīvas un kas bagātina Cēsu kultūrvidi, sniedzot ieguldījumu Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un jaunu kultūras tradīciju radīšanā.

Cēsu novadā īstenojamo Latvijas valsts simtgades pasākumu idejām bija jāatbilst sekojošiem kritērijiem:
- iecere piedāvā unikālu, Latvijas valsts simtgadei vien raksturīgu pieredzi (ja projekts saistīts ar vēstures notikumu atceri, vēlams lai plānotie pasākumi izceļ Cēsis kā būtisku vēstures notikumu vietu, kas veicināja Latvijas valsts tapšanu un atdzimšanu, vai izceļ nozīmīgu Cēsu vēstures personību ieguldījumu Latvijas valsts izveidē);
- projekts rada paliekošu vērtību (piemēram, iedibina jaunu tradīciju);
- uzrunā plašu iedzīvotāju loku, īpaši jauniešu auditoriju;
- motivē un rada iespēju līdzdarboties Cēsu novada iedzīvotājiem;
- veicina piederības sajūtas veidošanu un palīdz veidot savu vīziju par kopīgo nākotni.

Publicēšanas datums: 2018. gada 9. februāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt