A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Norit Cēsu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata publiskā apspriešana

Norit Cēsu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata publiskā apspriešana

Cēsu novada pašvaldība aicina piedalīties Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam pirmās redakcijas publiskajā apspriešanā, kas notiek no 24.marta līdz 25.aprīlim.

Apspriešanas sanāksme:
2016.gada 14.aprīlī, plkst.18.00 Cēsīs, Raunas ielā 4, 2.stāva zālē.


Ar Cēsu novada domes 2016.gada 18.februāra lēmumu Nr.37 “Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai” tika nolemts Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam pirmo redakciju nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, un Vides pārskatu nodot publiskajai apspriešanai.

Vides pārskata publiskā apspriešana notiks no 2016.gada 24.marta līdz 2016.gada 3.maijam.

Teritorijas plānojums ir viens no svarīgākajiem pašvaldības dokumentiem, jo tiešā veidā var ietekmēt novada iedzīvotāju dzīves vidi un uzņēmumu saimniecisko darbību. Teritorijas plānojumā nosaka plānoto pašvaldības teritorijas funkcionālo zonējumu dažādiem izmantošanas veidiem, teritorijas izmantošanas ierobežojumus, kā arī kultūrvēsturisko un dabas vērtību saglabāšanas nosacījumus. Aicinām novada iedzīvotājus un uzņēmējus būt aktīviem un izteikt viedokli par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam pirmo redakciju un Vides pārskatu.

Vairāk informācijas šeit: http://www.cesis.lv/lv/publiskie-dokumenti/sadala

Publicēšanas datums: 2016. gada 24. marts  

Komentāri

Cpss 2016-04-06 10:52:00 Vispirms salabojiet ceļu uz to Veismaņu ciemu

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt