A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Mainīsies vecāku maksa par ēdināšanas pakalpojumiem bērnudārzos

Mainīsies vecāku maksa par ēdināšanas pakalpojumiem bērnudārzos

No 1.marta mainīsies vecāku maksa par ēdināšanas pakalpojumiem Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs.

Cēsu pilsētas 1., 3., 4. un 5.pirmsskolas izglītības iestādē no 1.marta par izglītojamajiem vecumā no 1,4 līdz 2 gadiem dienā būs jāmaksā 2.18 EUR, savukārt par izglītojamajiem vecumā no 3 gadiem dienā būs jāmaksā 2.78 EUR. Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas grupā par ēdināšanas pakalpojumu izglītojamiem vecumā no 1 līdz 2 gadiem būs jāmaksā 2.35 EUR dienā, bet par izglītojamiem vecumā no 3 gadiem – 2.65 EUR dienā.

Daudzbērnu ģimenēm un bērniem ar invaliditāti par ēdināšanu bērnudārzos nav jāmaksā. Trūcīgām ģimenēm noteikta maksas atlaide 90%, maznodrošinātām ģimenēm – 50% un ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem – 25%. Par iespējām saņemt atlaides var uzzināt vairāk, sazinoties ar p/a “Sociālais dienests” pa tālruni 64127892, 64127745 vai e-pastā soc.ag@cesis.lv.

Līdz šim pašvaldība sedza daļu no ēdināšanas izmaksām, taču no šī gada 1.marta vecāki ēdināšanas izdevumus apmaksās pilnā apmērā.

Pašvaldība šī gada budžetā lielus finanšu līdzekļus novirzījusi pirmsskolas izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšanai. Vairāk nekā pusmiljons eiro no pašvaldības līdzekļiem tiks ieguldīti, lai Līvu sākumskolu šī mācību gada noslēgumā pārveidotu par pirmsskolas izglītības iestādi. Tajā pēc telpu labiekārtošanas un pielāgošanas pirmsskolas izglītības vajadzībām tiks izveidotas trīs jaunas bērnudārza grupas ar vietām 57 audzēkņiem.

Lai augtu bērniem pieejamās izglītības kvalitāte, šogad pašvaldība ieguldīs līdzekļus, lai nodrošinātu pilnas slodzes darbu un atbilstošu atalgojumu pirmsskolas izglītības pedagogiem. Bērni būs ieguvēji, jo katrā grupiņā vismaz daļu dienas strādās vienlaikus divas audzinātājas, kas nozīmē, ka katram bērnam tiks veltīts vairāk individuālas uzmanības, kā arī būs iespējams nodrošināt daudzveidīgākas un interesantākas nodarbības.

Vidējās izmaksas par vienu bērnu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs 2018.gadā bija 200 EUR mēnesī. Tās veido pedagogu atalgojums, ēku uzturēšanas un remonta izmaksas, komunālie maksājumi – siltumapgāde un ūdensapgāde –, elektroenerģija, telefona un interneta savienojuma izmaksas, mācību līdzekļi un materiāli, dažādas preces iestāžu darbības nodrošināšanai. Pirmsskolas izglītības nodrošināšana pašvaldībai 2018.gadā izmaksāja 1 734 008 EUR.

Publicēšanas datums: 2019. gada 12. februāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt