A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Latvāņu apkarotājiem līdz 31.maijam iespējams pieteikties 90% NĪN atvieglojumam

Latvāņu apkarotājiem līdz 31.maijam iespējams pieteikties 90% NĪN atvieglojumam

Arī šogad zemju īpašnieki Cēsu novadā, kuri būs veikuši latvāņu invāziju ierobežojošus pasākumus, saņems 90% nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu.

Atvieglojumu saņem tie īpašnieki, kuru nekustamajos īpašumos tiek sekmīgi veiktas darbības invāzijas apturēšanā.

NĪN atvieglojumi noteikti, lai zemes īpašniekus motivētu ilgtermiņā veikt latvāņu ierobežošanas pasākumus. Pēc atlaižu ieviešanas 2017.gadā pašvaldība saņēma 11 zemes īpašnieku iesniegumus, bet pērn saņemti jau 19  iesniegumi par kopējo zemes platību 446 hektāru apmērā. NĪN atvieglojumus 2018.gadā saņēmuši 15 īpašnieki. 

Kā atzīst Cēsu novada pašvaldības lauku attīstības speciāliste Evija Atvara: "Pēc diviem gadiem redzams, ka atalgojums par sekmīgu cīņu ar latvāņiem iedzīvotājus motivē daudz vairāk nekā sods par nesakoptu teritoriju. Latvāņu ierobežošana ir grūta un ilgstoša, taču, piedāvājot nodokļu atlaides, pašvaldība var atbalstīt tos zemju īpašniekus, kuri ir gatavi apkarot šo agresīvo augu sugu." 

Pašlaik kopējais ar latvāņiem invadēdās zemes platības apjoms Cēsu novadā saskaņā ar pēdējiem Valsts Augu aizsardzības dienesta datiem, ir 1000 ha, bet tas iekļauj arī platības, kurās jau notiek cīņa ar invazīvo augu sugu.

Lai pieteiktos nodokļa atvieglojumam, NĪN maksātājs – zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs – laikā no 1.janvāra līdz 31.maijam Cēsu novada pašvaldībā iesniedz motivētu iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, norādot nodokļa atvieglojuma veidu.

To, vai īpašums varēs saņemt nodokļa atvieglojumu, nosaka Apsekošanas komisija, līdz kārtējā gada 15.jūnijam veicot zemes vienības pirmreizēju apsekošanu, lai konstatētu latvāņu invāziju ar divgadīgiem vai vecākiem latvāņiem, kas aizņem vairāk nekā 0,1 hektāru lielu vienlaidus platību. Pēcāk komisija no 1.augusta līdz 31.augustam veic zemes vienības apsekošanu, lai konstatētu, vai veikti latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi. Apsekošanu var veikt bez zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja klātbūtnes, iepriekš informējot zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju par plānotajiem apsekošanas laikiem.

Ar kopējo Cēsu novada pašvaldības plānu latvāņu apkarošanai iespējams iepazīties ŠEIT.

Publicēšanas datums: 2019. gada 3. janvāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt