A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde

Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde

Šonedēļ, ar projekta koordinatoru un jaunatnes darbinieku tikšanos, sākta Eiropas Savienības programmas "ERASMUS+:Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” (Nr.2016-1-LV02-KA347-001061) īstenošana, sadarbojoties jaunatnes lietu speciālistiem, deputātiem un jauniešiem no Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadiem.

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunatnes politikas stratēģiju katram novadam un kopīgu sadarbības platformu visiem astoņiem vēsturiskā Cēsu rajona novadiem, kas balstīta uz jauniešu interešu, vēlmju, vajadzību un problēmu apzināšanu un vietējo politiķu un speciālistu iesaisti. Jaunatnes politika kopumā ir starp-institucionāla, tāpēc ir svarīga visu iesaistīto jomu (brīvais laiks, interešu izglītība, izglītība, veselība, sociālā aizsardzība, nodarbinātība u.c.) kopīga redzējuma veidošana par jaunatnes lietu attīstību konkrētā teritorijā.

Stratēģijas izstrāde ilgs divus gadus – līdz 2018. gada septembrim. Visas projekta aktivitātes finansētas no Eiropas Savienības finansu līdzekļiem.

Šis ir otrais sadarbības novadu kopīgais projekts jauniešiem  - pirms diviem gadiem veiksmīgi tika īstenots ES prorammas “Jaunatne darbībā” projekts “Kas Es Esmu Eiropā” par Eiropas pilsoniskās apziņas veidošanu jauniešiem, rosinot viņus uzņemties aktīvāku līdzdalību vietējā sabiedrībā, identificējot sevi kā daļu no vietējās kopienas, kas veido nākotnes Eiropas vērtības un dod ieguldījumu ilgtspējīgas, sociāli un ekonomiski stabilas sabiedrības izveidē.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja:
Diāna Briede
projekta vadītāja

Publicēšanas datums: 2016. gada 21. septembris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt