A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Izsolē pārdod kravas furgonu "Renault Trafic"

Izsolē pārdod kravas furgonu "Renault Trafic"

Cēsu novada pašvaldība nodevusi atsavināšanai pašvaldības policijas automašīnu – kravas furgonu “Renault Trafic” ar valsts reģistrācijas numuru EN 6180, identifikācijas Nr. VF1FLABA52V141645, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Transportlīdzekļa izsoles sākumcena: 1830.00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit euro, 00 centi), t.sk., PVN.

Izsoles solis –20.00 EUR (divdesmit euro, 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no transportlīdzekļa sākumcenas, t.i., 183.00 EUR, ieskaitāma Cēsu novada pašvaldības kontā –
Cēsu novada pašvaldība,
reģ. Nr. 90000031048, AS “SEB banka”,
kods UNLALV2X,
konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5,
ar norādi „Nodrošinājuma nauda Renault Trafic izsolei”.

Transportlīdzekļa izsole notiks Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, 7.decembrī, plkst.15.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2017.gada 6.decembrim plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 303.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv. Transportlīdzekli var apskatīt, iepriekš sazvanot Pašvaldības policijas dežurantu, pa tālr. 64122735.

Publicēšanas datums: 2017. gada 1. decembris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt