A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Izsludināts vasaras skolu organizēšanas projektu konkurss

Izsludināts vasaras skolu organizēšanas projektu konkurss

No 2019.gada 20.marta līdz 17.aprīlim Cēsu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos vasaras skolu organizēšanas projektu konkursam. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt vasaras skolu organizēšanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā, radot jaunas idejas un pieejas konkrētajā sfērā.

Vasaras skola, konkursa izpratnē ir – vasaras skola, plenērs, radoša darbnīca, seminārs, kursi u.c.
Prioritāri tiek atbalstītas:
  1. Vasaras skolas radošo vai/un kultūras industriju, sociālo zinātņu jomās;
  2. Vasaras skolas, kuru laikā tiek pētītas Cēsu novadam aktuālas problēmas, radīti risinājumi vai rīcības plāni aktuālu problēmu novēršanai, radītas Cēsu novadam paliekošas, ilgtspējīgas vērtības;
  3. Vasaras skolas, kurās plānots piesaistīt starptautiskus dalībniekus, starptautiskus ekspertus vai vieslektorus.
  4. Vasaras skolas, kas tiks īstenotas tūrisma nesezonā laika posmā no 2019.gada 1.septembra līdz 2020.gada 1.aprīlim, tādējādi piesaistot novadam papildu viesus un uzlabojot pilsētas ekonomisko situāciju tūrisma nesezonas laikā.
Konkursā netiek atbalstīti Projekti, kas vērsti uz līdzdalību konkursos un sacensībās, kā arī sporta, militāra, reliģiska rakstura, brīvā laika pavadīšanas nometnes, kā arī nometnes bērniem un jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem.

Vasaras skolas aktivitātes var tikt īstenotas tikai Cēsu novada administratīvajā teritorijā. Konkursā netiek atbalstītas vasaras skolas, kurās Cēsu novada pašvaldībai pieprasītais finansējums pārsniedz 20% no kopējā vasaras skolas budžeta.

Projektu konkursā var piedalīties biedrības, nodibinājumi un Latvijā darbojošās izglītības iestādes. Konkursā nevar piedalīties biedrības un nodibinājumi, kas dibināti ar mērķi atbalstīt Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādes.
Maksimālais finansiālais atbalsts vienas vasaras skolas rīkošanai tiek piemērots šādā kārtībā:


  1. Vasaras skolām, kuru ilgums ir līdz 3 dienām – maksimālā finansējuma atbalsta summa – līdz 1 000,00 EUR (viens tūkstotis euro un nulle centi);
  2. Vasaras skolām, kuru ilgums ir līdz 10 dienām – maksimālā finansējuma atbalsta summa – līdz 2 500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro un nulle centi);
  3. Vasaras skolām, kuru ilgums ir 11 un vairāk dienas – maksimālā finansējuma atbalsta summa – līdz 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro un nulle centi).
 
Pašvaldības finansiālais atbalsts veido ne vairāk kā 20 % no Projekta kopējā budžeta.
 
Projekta iesniegumu līdz 2019.gada 17.aprīlim plkst.12.00 var iesniegt sekojošos veidos:
1) personīgi iesniedz Cēsu novada Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) ne vēlāk kā paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu norādītajā beigu termiņā;

2) nosūtot pa pastu uz Cēsu novada pašvaldības adresi Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. Par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

3) elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajam, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi dome@cesis.lv. Visiem elektroniskā veidā iesniegtiem dokumentiem jābūt DOC, DOCX,  XLS, PDF vai JPG formātā.

Ar prasībām vasaras skolu projektu noformēšanai un aizpildāmajām veidlapām var iepazīties konkursa nolikumā.

 Nolikums
 1.pielikums. Pieteikuma veidlapa
 2.pielikums. Vasaras skolas budžeta veidlapa
 3.pielikums. Līguma par vasaras skolas finansēšanu projekts
 4.pielikums. Finansējuma izlietojuma atskaites veidlapa
 5.pielikums. Saturiskās atskaites veidlapa

Konsultācijas iespējams saņemt, vēršoties pie Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja Ata Egliņa-Eglīša (e-pasts: atis.eglins@cesis.lv; tālrunis 29343731).
 


Publicēšanas datums: 2019. gada 20. marts  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt