A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Iedzīvotāji aicināti sakopt pilsētu Cēsu 810 gadei

Iedzīvotāji aicināti sakopt pilsētu Cēsu 810 gadei

Pašvaldības policija atgādina, ka klāt pavasaris, tādēļ laiks sakopt mūsu pilsētu 810 gadu jubilejas svinībām.

Policija aicina cienīt vienam otra darbu un vairot skaistumu, sakopjot savu īpašumu pieguļošās teritorijas, atkritumus metot tam paredzētajās vietās un uzturot kārtību jau sakoptajās teritorijās.

Atbilstoši Cēsu novada domes 16.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.32 “Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi” nekustamo īpašumu īpašniekiem ir pienākums nodrošināt sava īpašuma pieguļošās teritorijas uzkopšanu, kā arī uzturēt kārtību nekustamā īpašuma atklātajās teritorijās.

Savukārt Cēsu novada domes 17.12.2009. saistošie noteikumi Nr.26 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” nosaka iedzīvotāju pienākumu piedalīties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar komersantu, kas nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novadā.

Cēsu novada teritorijā nav atļauts atkritumus nomest, novietot tos tam neparedzētās vietās, ierīkot patvaļīgas izgāztuves, piegružot grāvjus, nav atļauts dedzināt atkritumus, saskaņā ar noteikumiem ir atļauta kaitēkļu bojātu zaru sadedzināšana, ja tas neapdraud cilvēku dzīvību, veselību un nerada kaitējumu personu mantai.

Visi Cēsu novada domes saistošie noteikumi ir pieejami Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines ielā 5, tā arī Cēsu novada pašvaldības mājas lapā: http://www.cesis.lv/lv/publiskie-dokumenti/saistosie-noteikumi

Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu neievērošanu iestājas administratīvā atbildība. Lai izvairītos no pārkāpumiem, Pašvaldības policija aicina visus Cēsu iedzīvotājus rūpīgi ievērot noteikumus un būt atbildīgiem pret savu pienākumu izpildi!

Publicēšanas datums: 2016. gada 20. aprīlis  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt