A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Gāzes apgādes sistēmu remonti un celtniecības darbi Cēsis

Gāzes apgādes sistēmu remonti un celtniecības darbi Cēsis

Jebkurš remonts – vai tas būtu mājās, vai darbā, vai uz ielas nes daudz neērtību. Bet kā tad vēl tikt pie sakārtotas un drošas vides? Arī dabasgāzes apgādes sistēmas jāuztur tā, lai tās neradītu draudus cilvēku veselībai un dzīvībai. Daudzi sistēmas elementi, tai skaitā arī cauruļvadi, izbūvēti pirms 30-50 un vairāk gadiem un savu laiku nokalpojuši – fiziski nolietojušies. Tāpēc katru vasaras sezonu AS “Gaso” realizē vairākus projektus, veicot gan sadales sistēmas sacilpošanu, gan gāzes regulēšanas iekārtu rekonstrukcijas darbus, gan ekspluatācijā esošo novecojošo sistēmas elementu, noslēgierīču un tehnoloģisko iekārtu nomaiņu pret jaunajām.

Šādi darbi šovasar notiek arī Cēsu iecirkņa apkalpes zonā. Cēsu iecirknis apkalpo dabasgāzes tīklus Alūksnes, Cēsu, Līgatnes, Amatas, Priekuļu, Siguldas, Inčukalna, Krimuldas, Sējas, Smiltenes, Kocēnu, Burtnieku novados un Valmieras pilsētā. Šajā sezonā plānots nomainīt 30 hidroslēgus un kondentsātsavācējus (10 Cēsīs, 10 Siguldā un Vangažos, 10 Valmierā), izbūvējot to vietā jaunus aizbīdņus.

“Iedzīvotājiem šāda veida remontdarbi īpašas neērtības nesagādās”, - skaidro AS “Gaso” Cēsu iecirkņa vadītājs Gints Dzedonis, - “veicot rakšanas vai cita veida montāžas darbus primāri tiek domāts par iedzīvotājiem, viņu ērtību, lai iespēju robežas mazāk tiktu traucēta gājēju un autotransporta kustība. Iedzīvotāju drošībai darba vietas, kur tiek veikti rakšanas darbi, norobežotas ar speciālām barjerām, brīdinājuma lentām. Šāda veida darbi parasti aizņem vienu, divas darba dienas. Darbus plāno tā, lai pa brīvdienām bedres vai tranšejas netiktu atstātas vaļējas, darba vieta pēc darbiem tiek sakopta – atstāta iepriekšējā stāvoklī, ja nepieciešams – apzaļumota, atjaunots asfalts utt. Lai samazinātu iedzīvotāju neērtības, iespēju robežās šos darbus cenšamies saskaņot ar pagalmu labiekārtošanas darbiem. Tādēļ jo svarīgāk laicīgi informēt AS „Gaso”, lai varam ieplānot un saskaņot darbu veikšanu pirms labiekārtošanas darbu uzsākšanas”.

Uzņēmums “Gaso” 2019.gadā ieplānojis daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās nomainīt 90 dabasgāzes ievadmezglus. (30 Cēsīs, 30 Siguldā un Pabažos, 30 Valmierā). Ievadmezglu rekonstrukcija galvenokārt tiek plānota vienlaicīgi ar ēku siltināšanas darbiem. “Galvenais ieguvums no ievadmezglu nomaiņas ir lielāka drošība – tiek samazināts iespējamo gāzes noplūžu vietu skaits. Vienlaicīgi par iedzīvotāju līdzekļiem, mēs piedāvājam sakārtot arī ēkas koplietošanas gāzesvadu, nomainot novecojušos, nedrošos mezglus, tādējādi pēc ēkas renovācijas iegūstot drošu iekšējo gāzesvadu sistēmu. Viena ievadmezgla nomaiņa aizņem 1- 2 dienas, tādēļ šajā laikā iedzīvotājiem jārēķinās ar gāzes padeves pārtraukumu” – stāsta G. Dzedonis.

Lai nodrošinātu iekšējo gāzesvadu drošu ekspluatāciju, uzņēmuma speciālisti atbilstoši grafikam reizi piecos gados veic hermētiskuma pārbaudes daudzdzīvokļu ēkās. Pārbaudē ietilps ēkas iekšējās dabasgāzes sistēmas pārbaude uz hermētiskumu, no ēkas ievadmezgla līdz aizvērtām noslēgierīcēm pirms gāzes iekārtām. Līdzīgas pārbaudes vienu reizi trijos gados notiek arī individuālo ēku sektorā (mazstāvu apbūvē), kur papildus tiek veikta pazemes gāzesvada pievada tehniskā stāvokļa un gāzes spiediena regulēšanas iekārtas pārbaude. Veicot minētās pārbaudes, būtiski nodrošināt iespēju uzņēmuma speciālistiem iekļūt dzīvokļos un ēkās, lai varētu izvērtēt sistēmas tehnisko stāvokli un nepieciešamības gadījumā novērst iespējamās gāzes noplūdes.

Lai uzlabotu gāzes piegādes drošību tiek plānota esošo gāzesvadu sacilpošana, tādējādi stabilizējot spiedienu noslogotajos sistēmas posmos vai nodrošinot gāzes piegādi no vairākiem virzieniem, kas savukārt dos tehnisko iespēju mazāk ietekmēt gāzes patērētājus veicot plānveida, vai ārkārtas remontdarbus. Šādi projekti šajā gadā tiek realizēti Cēsīs, izbūvējot vidējā spiediena sacilpojošo gāzesvadu Vaives, Dārza, Puķu, Jāņa Poruka, Zvaigžņu ielās, uzlabojot gāzes apgādes drošību Saules ielas un Lauciņu rajonā un radot iespēju pieslēgties gāzes vadam 36 privātmājām.

Publicēšanas datums: 2019. gada 9. jūlijs  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt