A  A  A
Lapas karte


Kādas aktivitātes šajā ziemā izbaudi visvairāk?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Izmaiņas dizaina ideju konkursa “Pilsētvides labiekārtojuma elements Cēsīm” nolikumā

Izmaiņas dizaina ideju konkursa “Pilsētvides labiekārtojuma elements Cēsīm” nolikumā

Dizaineri, mākslinieki, radošie prāti – jūs esat sadzirdēti! Mēs varam labāk, tāpēc izsludinām pilsētvides objektu dizaina konkursu atkārtoti.

Ņemot vērā saņemtos komentārus, mainīts konkursa nolikums, paredzot atlīdzību uzvarētājiem, kā arī līdz 16.jūlijam pagarināts dizaina ideju iesniegšanas termiņš. Paldies visiem par ieteikumiem!

Lai padarītu Cēsu pilsētvidi krāšņāku un pievilcīgāku, Cēsu novada pašvaldība izsludina jaunu funkcionālu pilsētvides objektu ideju konkursu.
 
Konkursa mērķis ir iegūt patstāvīgu, Cēsīm unikālu pilsētvides labiekārtojuma dizaina elementu. Šim labiekārtojuma dizaina objektam jābūt gan funkcionālam - izmantojamam ielu un laukumu zonēšanai, satiksmes organizēšanai, gan arī simboliski jāparāda Cēsis kā izcila vieta dzīvei un jāveicina pilsētas atpazīstamība.
 
Konkurss tiek rīkots kā atklāts – anonīms skiču konkurss, un tajā var piedalīties ikviens, iesniedzot savu dizaina priekšlikumu, sevišķi aicināti piedalīties arhitektūras un dizaina studenti un profesionāļi.
 
Konkursā izstrādātajam objekta dizainam jābūt dalībnieka oriģināldarbam. Iesniedzamo dizainu skaits nav ierobežots, ja katru no tiem noformē atsevišķi un katrs atbilst konkursa aprakstā norādītajām prasībām.
 
Par uzvarētāju tiks izvēlēts tikai viens konkursam iesniegtais dizaina priekšlikums. Taču pirms konkursa rezultātu paziņošanas pieci labākie, žūrijas izvēlētie darbi ar autora atšifrējumu, tiks izstādīti Cēsu pilsētas centra ārtelpā publiskai apskatei aptuveni divas nedēļas.
 
Par pilsētvides labiekārtojuma elementu Cēsīm
 
Dizains
Cēsu pilsētvides labiekārtojuma dizaina elements veidojams daudzfunkcionāls, izteiksmīgs un oriģināls savā dizainā un izpildījumā. Tā formai un konstrukcijai jābūt piemērotai, lai to būtu iespējams realizēt dažādos materiālos - betonā, metālā, kokā, stiklā u.c. vai to kombinācijās. Risinājumā jāparedz iespēja elementu izmantot kā apzaļumojuma elementu, kā arī iestrādāt apgaismojumu dažādās elementa daļās, papildinot tā atpazīstamību un funkcionalitāti arī tumšajos dienas periodos un gadalaikos.
 
Funkcionalitāte
Pamatfunkcija kā patstāvīgam, simboliskam pilsētvides labiekārtojuma dizaina elementam papildināma, piešķirot dizaina objektam papildfunkcijas kā pilsētvides organizācijas līdzeklim, piemēram:
  • ielu mēbelējums, ielu apzaļumošanas elements;
  • gājēju plūsmas norobežošana;
  • satiksmes organizācijas objekts;
  • dažādu transporta plūsmu norobežošana;
 
Veidojot objekta dizainu, jāuzsver tā daudzfunkcionalitāte, arī konstruktīvi un estētiski paredzot elementa iekļaušanos un pielāgošanos dažādiem Cēsu pilsētvides apstākļiem:
  • laukumos, kur ir gan bruģēts, gan asfaltēts virsmas segums;
  • ielās ar dažādas cietības virsmas segumu: asfaltētu, grantētu, bruģētu u.c.
  • ielās ar atšķirīgu satiksmes intensitāti;
  • mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamo ēku pagalmos ar zāliena un citu virsmas segumu.
 
Sākotnēji paredzēts izgatavot vienu prototipu, kura izmērs Ø600-750mm, tamdēļ, izstrādājot dizainu, jāņem vērā, ka norādītie izmēri, mērogs un ilustrācijas veicamas, izmantojot šo lielumu. Vienlaikus ieteicams paredzēt, ka šo labiekārtojuma dizaina elementu varētu izgatavot trīs dažādos izmēros: 1 -Ø350-550mm, 2 - Ø600-750mm, 3 - Ø750-1050mm.
 
Konkursam jāiesniedz:
Koncepta skices un rasējumi - virsskats, pretskats, sānskats un divi griezumi 1:10, konstrukcijas uzbūve 1:5 un tipiska detaļa 1:1, kā arī divas telpiskas skices un trīs 3D vizualizācijas, ilustrējot objektu pilsētvides situācijās, izmantojot situāciju foto, kas pievienotas 2.pielikumā.

Konstrukcijas uzbūves zīmējumi jāizstrādā ar precizitāti un tādā detalizācijas pakāpē, lai rasējumi kalpotu par pamatu objekta pirmā prototipa izgatavošanai.
 
Dizaina priekšlikumu izstrādes laiks, iesniegšana un noformējums
Priekšlikuma izstrādei atvēlētas septiņas dienas no konkursa izsludināšanas brīža. Darbi iesniedzami līdz 2018.gada 16.jūlijam plkst.18.00.
 
Darbus jāiesniedz klātienē Cēsu novada pašvaldībā Klientu apkalpošanas centrā, Bērzaines ielā 5, 107. kabinetā, pretī saņemot apliecinājumu par darba iesniegšanu.
 
Dizaina priekšlikums iesniedzams pievienotajā 3.pielikumā izstrādātajā plakātu noformējumā, saglabājot norādīto izkārtojumu – trīs A3 horizontāli novietotas planšetes. Iesniedzami trīs eksemplāri, no kuriem viens stiprināms uz cietas 3 mm biezas pamatnes. Uz planšetēm norādāms tikai darba nosaukums un darba šifrējums norādītajā vietā, neatspoguļojot informāciju par darba autoru. Šifrējums jāsastāda no septiņām zīmēm, veidojot pamīšus burtu un ciparu kombināciju, kurā jāiekļauj vismaz trīs cipari.
 
Autora atšifrējums un dizaina pieteikums iesniedzams atsevišķā slēgtā aploksnē (4.pielikums) uz kuras norādīta tā pati septiņu burtu un ciparu kombinācija, kas uz planšetēm.
 
 
Konkursa uzvarētāju noteikšana un godalgas
 
Konkursa pieteikumus izvērtēs un lēmumu par konkursa uzvarētājiem pieņem ar Cēsu novada domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināta vērtēšanas komisija viena mēneša laikā pēc nolikumā noteiktā darbu iesniegšanas termiņa.
 
Tiks rīkots arī publisks balsojums, kurā varēs piedalīties ikviens pilsētas iedzīvotājs un viesis. Balsojumam tiks nodoti pieci žūrijas izvēlēti dizaini, un publiskajam balsojuma ir viena balss žūrijas galējā balsojumā.
 
Cēsu novada pašvaldība piedāvās iegādāties autortiesības trīs visaugstāk novērtēto konkursa darbu autoriem – 2. un 3.vietas ieguvējiem par 100 EUR, bet pirmās vietas ieguvējam par 200 EUR.
 
Saņemot atlīdzību, dalībnieks piekrīt autortiesības uz iesniegtajām idejām nodot Cēsu novada pašvaldībai. Pašvaldība ir tiesīga konkursā uzvarējušā darba idejas izmantot, tai skaitā precizēt un pārveidot pēc saviem ieskatiem, iesaistot objekta izveides procesā dizaina autoru.
 
Pielikumi
1.pielikums – references;
2.pielikums – trīs pilsētvides situācijas, kurās telpiski ilustrējams pilsētvides elements;
3.pielikums – plakāta noformējums un izstrādātā ilustratīvā materiāla novietojums;
4.pielikums – iesniegums ar pieteiktā darba atšifrējumu.
 
Referencēm ir rekomendējošs raksturs, lai atspoguļotu pašvaldības ieceri objekta funkcijai.
 
Lai uzzinātu vairāk par konkursu un tā norisi, sazinieties ar Cēsu novada Būvvaldes vadītāju Gunitu Hjortenberg – , 23221523.
 Publicēšanas datums: 2018. gada 20. jūnijs  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt