A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Detālplānojuma kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu publiskā apspriešana

Detālplānojuma kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu publiskā apspriešana

Cēsu novada dome ar 2018.gada 29.marta lēmumu “Par detālplānojuma kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu publiskai apspriešanai” prot. Nr.5, §33) uzsāka detālplānojuma publisko apspriešanu.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 19.aprīlī plkst.17.00 Cēsu novada pašvaldības administrācijā Bērzaines ielā 5, Cēsīs Lielajā zālē.
 
Ar detālplānojumu no 2018.gada 11.aprīļa līdz 2.maijam var iepazīties:
  • Cēsu novada pašvaldības mājas lapā
  • Plānošanas informācijas sistēmā www.geolatvija.lv
  • Cēsu novada pašvaldības administrācijā Bērzaines ielā 5, Cēsīs 212. kabinetā.
Apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vieta – Cēsu novada domē apmeklētāju pieņemšanas laikā trešdienās no plkst.9.00-11.00 un 15.00-17.00 212.kabinetā vai elektroniski uz .

Detālplānojuma dokumenti

Teritorijas esošā izmantošana (PDF)
Esošie teritorijas izmantošanas aprobežojumi (PDF)
Teritorijas funkcionālais zonējumus un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi (PDF)
Sarkano līniju plāns (PDF)
Plānotā satiksmes organizācija (PDF)
Savietotais inženiertīklu plāns (PDF)
Šķērsprofili (PDF)
Baltās ielas tehniskais projekts (PDF)
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija (1.posms) (PDF)
Paskaidrojuma raksts (PDF)
Teritorijas apbūves un izmantošanas nosacījumi (PDF)
Lēmums par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu (PDF)

Publicēšanas datums: 2018. gada 11. aprīlis  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt