A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Deinstitucionalizācija – iekļaujošākai sabiedrībai

Deinstitucionalizācija – iekļaujošākai sabiedrībai

Lai pārtrauktu personu ar garīga un funkcionāla rakstura traucējumiem ievietošanu institūcijās, Cēsu novada pašvaldība piedalās Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projektā "Vidzeme iekļauj", piedāvājot alternatīvus pakalpojumus. Vienlaikus speciālisti aicina sabiedrību iesaistīties personu ar garīga un funkcionāla rakstura traucējumiem iekļaušanā darba tirgū.

Projekta gaitā plānots izveidot pakalpojumus četrām mērķgrupām. Pirmkārt, pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras patlaban atrodas institūcijās. Otrkārt, pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras dzīvo pašvaldībā. Treškārt, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo pašvaldībā, un viņu vecāki. Ceturtkārt, bērni bāreņi, kuri atrodas aprūpes iestādēs, un audžu ģimenes, aizbildņi un adoptētāji.

Deinstitucionalizācijas plāna mērķis ir rast optimālu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību un izvietojumu reģiona pašvaldībās, balstoties esošās situācijas izpētē un analīzē.

Apzinot iepriekš minētās četras mērķgrupas, sākta atbalsta programmu veidošana un rekomendēts izveidot šādus pakalpojumus:

• Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide;
• Dienas aprūpes centra izveide personām ar garīgā rakstura traucējumiem;
• Specializētās darbnīcas pakalpojuma izveide pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
• Dienas aprūpes centra izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
• Rehabilitācijas pakalpojumu centra izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu apgādniekiem;
• Atelpas brīža pakalpojuma izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" ir apzinājusi potenciālos pakalpojuma saņēmējus pieejamās datubāzēs un informējis tos. "Protams, ne vienmēr iespējams apzināt un sasniegt visu mērķauditoriju, tāpēc cilvēki, kas nav "Sociālā dienesta" redzes lokā, tiek aicināti pieteikties un iesaistīties projektā," aicina aģentūras direktore Iveta Sietiņsone.

"Diemžēl sabiedrība nav gatava pieņemt cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem," stāsta Iveta Sietiņsone, "taču jāsaprot, ka arī šie cilvēki ir spējīgi dzīvot un iekļauties sabiedrībā, mēs varam viņus atbalstīt un palīdzēt. Ne visu iespējams sasniegt ar pašvaldības, sociālā dienesta un projekta palīdzību, tāpēc aicinu uzņēmējus kļūt elastīgākiem un veidot darba vietas personām ar garīga rakstura traucējumiem. Daļa no šiem cilvēkiem ir spējīga strādāt. Jāsaprot, ka viņi nevarēs strādāt pilnu darba dienu, taču darba devēji var palīdzēt, sniedzot iespēju šiem cilvēkiem padarīt mazos darbiņus un nopelnīt papildu iztiku."

Informāciju par deinstitucionalizācijas projektu iespējams atrast www.cesis.lv sadaļā Sociālais dienests. Pieteikties projektam Cēsu novada iedzīvotājiem iespējams, dodoties uz "Sociālo dienestu" Bērzaines ielā 18, otrajā stāvā.

Projekta indikatīvās izmaksas ir ne mazāk kā 1 103 364.00 EUR, no kurām 85% ir ESF finansējums, bet 15% Cēsu novada domes finansējums.

Publicēšanas datums: 2018. gada 21. februāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt