A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Cēsu novada pašvaldība aicina darbā Cēsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā Cēsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju

Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Mēs meklējam atbildīgu, analītiski domājošu, atsaucīgu un uz bērnu tiesību aizsardzību vērstu Bāriņtiesas vadītāju, kam piemīt labas komunikācijas, sadarbības un darba organizēšanas prasmes. Sagaidām, ka spēsi veiksmīgi vadīt Cēsu novada Bāriņtiesas komandu, patstāvīgi pieņemt lēmumus, kā arī rūpēsies par kārtību, precizitāti un kvalitāti darba procesā.

Nepieciešamās kvalifikācijas prasības:
• otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
• apgūta MK noteikumos noteiktā mācību programma;
• pretendents ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, kurš sasniedzis 30 gadu vecumu;
• valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un vismaz vienas ES oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
• ir nevainojama reputācija, nav fiksēti profesionālās darbības pārkāpumi un rīcībspēja nav ierobežota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, t.sk, ar tiesas lēmumu nav atņemtas aizgādības tiesības;
• piemīt citas veiksmīgai amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās prasmes (vadības prasmes, mūsdienām atbilstošas datorprasmes, dokumentu sagatavošanas prasmes, u.tml.) un zināšanas (iestādes darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana u.tml.).

Mēs Tev uzticēsim:
• vadīt Cēsu novada Bāriņtiesas darbinieku komandu;
• sagatavot dokumentu projektus un administratīvās lietas izskatīšanai tiesas un bāriņtiesas sēdēs;
• komunicēt ar lietā iesaistītajām personām, veidojot pozitīvas, lietišķas un uz sadarbību orientētas attiecības;
• pārstāvēt bāriņtiesas viedokli, skaidrojot bāriņtiesas rīcību un pieņemtos lēmumus.

Mēs piedāvājam:
• regulāras un profesionālo kompetenci stiprinošas apmācības;
• atalgojumu atbilstoši 11. mēnešalgu grupai (līdz 1382 EUR) un kvalifikācijas pakāpei;
• sociālās garantijas (t.sk., atvaļinājuma pabalsts 35% no mēnešalgas, naudas balvas par mērķu sasniegšanu, veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums u.c.).

CV, pieteikuma anketu (ŠEIT) un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas sūti uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Bāriņtiesas priekšsēdētājs” līdz 2018.gada 10.aprīlim.

Publicēšanas datums: 2018. gada 21. marts  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt