A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Cēsu novada pašvaldība aicina darbā Cēsu 1.pamatskolas direktoru

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā Cēsu 1.pamatskolas direktoru

Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Mēs meklējam izglītības iestādes vadītāju, kurš spētu veiksmīgi vadīt izglītības iestādes darbu, profesionāli ieviešot Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam noteiktos uzdevumus.

Nepieciešamās kvalifikācijas prasības:
• augstākā izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilstoši Izglītības likumā pedagogiem noteiktajām prasībām;
• vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze un praktiskā darba pieredze izglītības vadības jomā (izglītības iestādes vadītājs vai izglītības iestādes vadītāja vietnieks, izglītības iestādes metodiķis vai Izglītības pārvaldes darbinieks, kura amata pienākumos ietilpa izglītības iestāžu darba organizēšana, metodiskais atbalsts vai kontrole);
• rīcībspēja nav ierobežota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, t.sk, ar tiesas lēmumu nav atņemtas aizgādības tiesības;
• valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un vismaz vienas ES oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
• nav fiksēti profesionālās darbības pārkāpumi un ierobežojumi strādāt par pedagogu atbilstoši Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam;
• citas veiksmīgai amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās prasmes (vadības prasmes, mūsdienām atbilstošas datorprasmes, dokumentu sagatavošanas prasmes, u.tml.) un zināšanas (iestādes darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana, zināšanas par projektu pieteikumu sagatavošanu un projektu ieviešanu).

Mēs Tev uzticēsim:
• plānot un vadīt izglītības iestādi un tās attīstību;
• vadīt un kopējam mērķim motivēt darbiniekus un pedagogus, izglītojamos un viņu likumīgos pārstāvjus;
• radīt labvēlīgu vidi radošai un inovatīvai darbībai, izglītojamo piesaistei un iesaistei;
• nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu;
• nodrošināt spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu izglītības iestādes darbībā un resursu racionālā izmantošanā;
• pārstāvēt iestādes intereses.

Mēs piedāvājam:
• interesantu, dinamisku, atbildīgu un uz attīstību vērstas iestādes vadītāja darbu Cēsīs;
• iespēju strādāt profesionālā komandā un materiāltehniski labi nodrošinātā darba vidē, to pilnveidojot un īstenojot inovatīvas idejas;
• stabilu atalgojumu (1104 EUR mēnesī );
• sociālās garantijas (t.sk., atvaļinājuma pabalsts 35% no mēnešalgas, veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums u.c.) un tehnisko nodrošinājumu;

Papildu informācija
Sīkāka informācija par Cēsu 1.pamatskolu ŠEIT.
CV, pieteikuma anketu (ŠEIT) un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas sūtiet uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Cēsu 1.pamatskolas direktors” līdz 2018.gada 10.aprīlim.

Publicēšanas datums: 2018. gada 22. marts  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt