A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Cēsu novadā atjaunos un papildinās dabas taku infrastruktūru

Cēsu novadā atjaunos un papildinās dabas taku infrastruktūru

Cēsu novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par līdzfinansējumu projektam “Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados”, kas tiks īstenots specifiskā atbalsta mērķa 5.4.1.1. pasākumā “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās”. Projekta vadošais partneris ir Cēsu novada pašvaldība un projekts tiks ieviests sadarbībā ar Pārgaujas novada pašvaldību.

Projekta ietvaros Cēsu novada pašvaldības teritorijā tiks atjaunota Cīrulīšu dabas taku infrastruktūra un papildināta ar jauniem maršrutiem Zvanu klinšu apskatei un virs Spoguļklints, izvietoti informācijas stendi, atpūtas soliņi.  Cīrulīšu dabas takās tiks izveidots arī jauns veselības maršruts.

Pārgaujas novadā projekta ietvaros tiks atjaunota gājēju taka gar Sarkanajām klintīm, izvietoti informācijas stendi, atpūtas soliņi, atkritumu urnas, kā arī sakārtota piebrauktuve un stāvlaukums.

Projekta mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām Gaujas nacionālā parka teritorijā Cīrulīšu dabas takās un ar to saistītajā teritorijā  un Sarkano klinšu dabas takās, un ar to saistītajā teritorijā,  izbūvējot atbilstošu antropogēno slodzi mazinošu infrastruktūru,  tai skaitā izvietojot informatīvus objektus.

Projekta kopējās attiecināmas izmaksas ir 423 000 eiro,  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 85 % apmērā,  valsts budžeta dotācija 3,75% apmērā.


Publicēšanas datums: 2017. gada 1. jūnijs  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt