A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Cēsu jaunieši iegūst līdzfinansējumu brīvprātīgā darba attīstīšanai

Cēsu jaunieši iegūst līdzfinansējumu brīvprātīgā darba attīstīšanai

Jauniešu biedrība „Youth for City – City for Youth” ir saņēmusi līdzfinansējumu projekta „Aktīvi BrīvPrātīgs”  (Projekta Nr.: 2014.EEZ/PP/1/MIC/106) īstenošanai. Biedrības sadarbības partneris ir Cēsu Bērnu un jauniešu centrs. Projekts norisināsies 12 mēnešus Cēsīs, no 2015.gada maija.

Tiešā mērķa grupa ir bērni un jaunieši, īpaši sociālās atstumtības riskam pakļautās grupas. Projekta mērķis ir attīstīt brīvprātīgo darbu kā instrumentu sociālajai iekļaušanai, dzimumu līdztiesības veicināšanai un sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrēšanai sabiedrībā. Risināšanai izvirzītas 4 galvenās problēmas: zemais bērnu un jauniešu skaits, kuri darbojas organizācijās, jauniešu bezdarbs, kas rodas zināšanu trūkuma dēļ, nepietiekamais piedāvājums bērniem un jauniešiem lietderīga vasaras brīvlaika pavadīšanai, jauniešu zināšanu trūkums par reproduktīvo veselību.

Galvenās projekta aktivitātes – brīvprātīgo piesaiste, brīvprātīgo aktivitāšu organizēšana, Vienaudžu izglītotāju sagatavošana, nodarbību vadīšana skolās, apmācības un meistarkleses (par digitālajām metodēm, radošu domāšanu, improvizācijas teātra metodēm). Projekta ietvaros plānots arī veikt remontu Jauniešu mājā Rīgas ielā 23.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija un Latvijas valsts. Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 21241.70 EUR; Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 18161.65 EUR;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 955.88 EUR;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2124.17 EUR.

Informācija angļu valodā:
Project „Active Voluntary” (Project number: 2014.EEZ/PP/1/MIC/106)  is 12 month long project that starts on May, 2015 and will take place in Cesis, Latvia. Partner ir this project is Children and Youth center. Project aim group are children and kids, especially from social risk families. Project aim is to develop voluntary work as instrument for social inclusion, gender equality and for children and youth from social risk families integration in society. There are 4 main problems that we are going to solve:
1. Low amount of children and kids that are in organizations
2. Unemployment that is a result of  lack of knowledge, skills and experience
3. Insufficient supply for children and kids from social risk families for useful summer holidays
4. Lack of knowledge about sexual and reproductive health

Main activities – more volunteer involvement, organizing voluntary activities, training of peer educators, non-formal lessons in schools about reproductive health, trainings for volunteers and teachers about digital methods, creative thinking and improvisational theater techniques. During the project Youth house will be renovated at Rigas street 23, Cesis.

Publicēšanas datums: 2015. gada 16. jūnijs  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt