A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Cēsis pievienojas Latvijas dažādības hartai

Cēsis pievienojas Latvijas dažādības hartai

Cēsu novada pašvaldība 24.aprīlī parakstījusi "Latvijas dažādības hartu". Cēsis ir pirmā pašvaldība Baltijas valstīs un pirmā valsts institūcija Latvijā, kas pievienojusies "Dažādības hartai"

"Dažādības harta" ir brīvprātīga vienošanās, kuras mērķi ir cieņpilnas attieksmes veicināšana un dažādu sabiedrības grupu iekļaušana. Divu mēnešu laikā "Latvijas dažādības harta" pulcējusi jau 43 dalībniekus – uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, valsts iestādes un pašvaldības.

Parakstot hartu Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs pauda cerību, ka Cēsu novada pašvaldība būs labs partneris un lai veicinās izpratni par dažādību un vienlīdzību ne tikai pašvaldības iestādēs, bet novada iedzīvotāju vidū. Cēsu mērķis ir kļūt par izcilāko dzīvesvietu Latvijā, un iekļaujoša, atvērta un izglītota sabiedrība ir būtisks priekšnoteikums tam, lai mērķi sasniegtu.

Līdz ar Cēsu novada pašvaldību 24. aprīlī hartai pievienojās "Ascendum" "Mans Rimi", "SEB Latvia", "SEB Global Services", "Novartis", "SCHWENK Latvija", "Deep White", "VUCA", "DNB", "Deloitte Latvia", "Wunder Latvia", "Mintos", "British Council Latvia" un "DYNATECH". 

Parakstot hartu, organizācija apņemas:
 • veidot organizācijas kultūru, kurā tiek novērtēta savstarpējā cieņa, dažādība, iekļaušana un kurā tiek ievērots vienlīdzīgas attieksmes princips, kā arī radīt uzņēmumā apstākļus, kuros šīs vērtības tiks cienītas, uzturētas un iedzīvinātas, apzinoties vadības īpašo atbildību;
 • uzņēmuma vadības līmenī risināt dažādības un iekļaušanas jautājumus, nodrošinot, ka tie atspoguļojas visos uzņēmuma darbības aspektos, kā arī ietvert ar dažādību un iekļaušanu saistītus mērķus vadības sasniegumu rādītājos;
 • izvērtēt visu darbinieku atlases un personāla politikas procesus, nodrošinot, ka tiek garantēta visu darbinieku zināšanu un talantu optimāla izmantošana un vienlīdzīga attieksme pret tiem, tādējādi novēršot diskrimināciju uz dzimuma, etniskās piederības, ādas krāsas, vecuma, invaliditātes, seksuālās orientācijas, dzimuma identitātes un reliģiskās vai politiskās pārliecības pamata;
 • strādāt, lai nodrošinātu to, ka Latvijas sabiedrības dažādība tiek atspoguļota darba kolektīvā;
 • aizsargāt savus darbiniekus no diskriminācijas;
 • informēt darbiniekus par viņu tiesībām un pienākumiem, īstenojot vienlīdzīgas attieksmes principu, un veidot dialogu ar darbiniekiem, lai nodrošinātu, ka visi darbinieki ir informēti un iesaistās dažādības hartas ieviešanā;
 • regulāri informēt par dažādības hartas ieviešanu uzņēmumā un ārpus tā;
 • radīt iespējas darbiniekiem un klientiem labāk izprast vienlīdzīgas attieksmes principa nepieciešamību un tā priekšrocības, kā arī nodrošināt, ka diskriminācijas gadījumi tiek risināti objektīvi un efektīvi;
 • cienīt visas ģimenes, ieskaitot nereģistrētās partnerattiecības un viendzimuma pārus, viņu ģimenes (tai skaitā gan nereģistrētu kopdzīvi, gan oficiāli reģistrētas laulības), nodrošinot visiem vienlīdzīgu pieeju uzņēmuma sniegtajiem bonusiem un atvieglojumiem;
 • nodrošināt profesionālo izaugsmi un iespēju ieņemt vadošos amatus ikvienam dažādības grupas pārstāvošam darbiniekam, kā arī nodrošināt darbiniekiem īpašas apmācības par dažādību un iekļaušanu;
 • informēt darbiniekus, klientus un citu uzņēmumu un iestāžu pārstāvjus, kuri ir parakstījuši hartu, par sekmēm hartas mērķu sasniegšanā;
 • atbalstīt un veicināt pasākumus, kas popularizē dažādību un vienlīdzību;
 • attīstīt un ieviest dažādību iekļaujošas mārketinga un reklāmas stratēģijas;
 • būt par redzamu paraugu dažādībai un vienlīdzībai darbavietā;
 • atbalstīt sabiedriskās iniciatīvas, kas atbalsta dažādību un vienlīdzību darbavietā.
Vairāk informācijas par hartu un iespējām tai pievienoties var meklēt šeit.


Publicēšanas datums: 2019. gada 26. aprīlis  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt