A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Atklāta dabas skaitīšana Vidzemē

Atklāta dabas skaitīšana Vidzemē

Pirmdien, 19.jūnijā Ungurmuižā tika atklāta dabas skaitīšana Vidzemē, kuru īsteno Latvijas Dabas aizsardzības pārvalde. Dabas skaitīšanas mērķis ir iegūt detalizētu un zinātniski pamatotu informāciju par Latvijas dabas vērtībām, to daudzumu, veidiem, izplatību un kvalitāti.

Projekta izpratnē dabas vērtības ir dabas ainavas ar zālājiem, mežiem, purviem, jūras piekrasti un kāpām, upēm, ezeriem, iežu atsegumiem un sugu daudzveidību tajās. Dabas skaitīšanas projekta uzdevums ir noskaidrot, cik un kādi dabas vērtību veidi sastopami Latvijā.

Dabas skaitīšana notiks, apmēram 180 ekspertiem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, pēc vienotas, Vides un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātas metodikas apsekojot un izpētot dabas teritorijas, un reģistrējot iegūtos datus kopīgā datu bāzē.

Ekspertus būs iespējams atpazīt pēc Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegtas apliecības, uz kuras ir eksperta vārds, uzvārds, foto un izsniegtā sertifikāta numurs. To var pārbaudīt, zvanot uz apliecības otrajā pusē norādīto tālruni. Ekspertiem līdzi būs planšetdators ar GPS, kā arī kartes un anketas, kurās tiek ierakstīti dati.

Eksperti pārbaudīs tikai tās teritorijas, kurās potenciāli iespējama aizsargājama biotopa sastopamība – galvenokārt īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un mikroliegumus.

Īpašniekiem, kuru zemes gabalos notiks dabas skaitīšana, uz deklarēto dzīvesvietu ir izsūtīti informatīvi paziņojumi. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un neliegt dabas skaitīšanas ekspertiem pieeju savā īpašumā esošajām dabas vērtībām! Ekspertu darbam nav nepieciešama zemes īpašnieka klātbūtne.

Ja kādā privātīpašumā tiks atklāts aizsargājams biotops, īpašniekam par to tiks paziņots, bet tas vēl nenozīmē, ka tiks uzlikti saimnieciskās darbības ierobežojumi. Mikroliegumus izveidos tur, kur tas būs nepieciešams, pēc visu iegūto datu analīzes, jo skaitīšanas rezultātā var atklāties, ka līdz šim īpaši sargātas vietas vairs nav tik apdraudētas, līdz ar to liegums nav jānosaka.

Turklāt – precīzi kartējot aizsargājamos biotopus, būs iespējams samazināt saimnieciskās darbības ierobežojumus, jo būs precīzi zināmas biotopu robežas.

Projekta rezultātā ir paredzēts izstrādāt 20 īpaši aizsargājamu dabas teritoriju aizsardzības plānu, tostarp atjaunot Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānu. Gaujas Nacionālā parka teritorijā dabas skaitīšana notiks vasaras beigās. Tiks izstrādāts arī piecu sugu – roņu, pūču, platausaino sikspārņu, dīķa naktssikspārņu un dzeņveidīgo – aizsardzības plāns.

Dabas skaitīšana Latvijā sākusies šogad un turpināsies līdz 2019.gadam. Dabas skaitīšana Latvijā sākusies šogad un turpināsies līdz 2019.gadam. Datu apkopojums gaidāms 2020.gadā.

Jau tagad par savā īpašumā esošajām apzinātajām dabas vērtībām iespējams uzzināt dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”, meklētāja logā ierakstot sava īpašuma kadastra numuru.
Vairāk informācijas meklē http://skaitamdabu.gov.lv


Publicēšanas datums: 2017. gada 20. jūnijs  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt