A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Apvienos Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolu un Priekuļu tehnikumu

Apvienos Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolu un Priekuļu tehnikumu

Gada sākumā Ministru kabinets pieņēmis lēmumu apvienot Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolu un Priekuļu tehnikumu. Paredzēts, ka šī gada 1.augustā darbu uzsāks apvienotā mācību iestāde, profesionālās izglītības kompetences centrs Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums.

Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskola ir Cēsu novada pašvaldības padotībā esoša profesionālās izglītības iestāde, savukārt Priekuļu tehnikums ir Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā. Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolā 2018./2019.mācību gadā profesionālās vidējās izglītības programmās mācās 212 audzēkņi sešās izglītības programmās – “Apģērbu dizains”, “Namdari”, “Enerģētika un elektrotehnika”, “Koka izstrādājumu dizains”, “Kokizstrādājumu izgatavošana” un “Programmēšana”.

Savukārt Priekuļu tehnikumā mācās 500 jauniešu, apgūstot gan līdzīgas izglītības programmas, piemēram, “Būvdarbi” un “Programmēšana”, kā arī vairākas citas – “Autotransports”, “Mašīnzinības”, “Lauksaimniecības tehnika”, “Augkopība”, “Ēdināšanas pakalpojumi”, “Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli” u.c.

Lai iestādes savstarpēji nekonkurētu un tiktu nodrošināts optimāls profesionālās izglītības izvietojums reģionā, sadarbojoties Cēsu novada pašvaldībai un Izglītības ministrijai, pieņemts lēmums stiprināt izglītības iestādes un optimizēt abu iestāžu resursus.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs atzīst, ka mācību iestāžu apvienošana ir loģisks solis, kas noslēgs profesionālās izglītības reformu Vidzemē. Viņš uzsver, ka abas mācību iestādes ir tradīcijām bagātas. “Svarīgi, lai, apvienojot abu skolu tradīcijas, pieredzi un kompetenci, mēs sasniegtu jaunu pakāpi profesionālās izglītības kvalitātē. Lai šajā gadījumā 1+1 būtu 3 nevis 2. Citu Eiropas valstu pieredze rāda, ka spēcīgas un kvalitatīvas profesionālās izglītības iestādes būtiski sekmē ekonomisko aktivitāti reģionā. Ja Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, atbilstoši plānotajam, piecu gadu laikā kļūst par mūsdienīgu mācību iestādi ar tūkstoš audzēkņiem, būsim ieguvēji,” uzskata J. Rozenbergs un piebilst: “Esmu jau norunājis tikšanos ar jauno Izglītības ministri, lai iepazīstinātu viņu ar pašvaldības redzējumu par profesionālās izglītības attīstību novadā.”

Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolā pēdējos gados īstenotā attīstības stratēģija ir bijusi veiksmīga. Atvērtas jaunas, pieprasītas mācību programmas, šajā mācību gadā jauno audzēkņu skaits gandrīz divkārt pārsniedz iepriekšējā gada rādītājus, skola sekmīgi iesaistījusies pieaugušo apmācībā. Tomēr skolas direktors Guntars Zvejnieks atzīst, ka Cēsu un Priekuļu skolu apvienošana ir likumsakarīgs solis. “Valsts politika profesionālajā izglītībā vērsta uz lielu izglītības iestāžu veidošanu. Šādas skolas saņem atbilstošus finansiālus resursus, spēj īstenot apjomīgus attīstības projektus, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, un nodrošināt augstāku atalgojumu pedagogiem.

Jā, mūsu skolai ir laba attīstības dinamika, taču jārēķinās ar to, ka valsts atbalsts pašvaldību profesionālās izglītības iestādēm samazinās. Tehnoloģiju un dizaina vidusskolā tikai 20% no audzēkņiem ir cēsnieki, tātad novada pašvaldībai jādotē citu novadu un pilsētu jauniešu apmācības.

Protams, jebkura reorganizācija ietver riskus un skolu apvienošanas posms nebūs vienkāršs. Martā paredzēts izveidot darba grupu, kas sadarbībā ar abu skolu kolektīviem izstrādās detalizētu apvienošanās plānu. Svarīgi, lai, saliekot spēkus kopā, mēs iegūtu ne tikai prasībām atbilstošus kvantitatīvos rādītājus, bet tiešām mūsdienīgu un kvalitatīvu Vidzemes mēroga profesionālās apmācības centru. Jaunieši ir labi informēti un mobili. Viņi meklē tādas mācību programmas, kurās redz perspektīvu. Ja neatrod tādas Vidzemē vai citviet Latvijā –  brauc mācīties uz ārzemēm. Tāpēc svarīgi virzību uz tehnoloģiju un dizaina apguvi būtu saglabāt arī apvienotajā mācību iestādē. Skatoties nākotnē, nozares, kas radīs vislielāko pievienoto vērtību un būs klātesošas arī pārējās nozarēs, būs tehnoloģijas un dizains.

Mums ir labas iestrādes arī pieaugušo apmācībā, un, manuprāt, jāsaglabā un jāattīsta arī šis virziens. Skandināvu piemērs rāda, ka nepieciešamība pieaugušajiem apgūt jaunas profesijas, kļūst aizvien aktuālāka,” pārliecināts ir G.Zvejnieks.

Pirms astoņiem gadiem Cēsu novada pašvaldība pārņēma no valsts uz izdzīvošanas robežas balansējošu profesionālo vidusskolu. Šajos gados īstenoti nozīmīgi attīstības projekti, izveidota mūsdienīga mācību vide, tiek piedāvātas jauniešiem saistošas un darba tirgū pieprasītas programmas. Cēsu novada Izglītības nodaļas vadītāja Lolita Kokina vērtē, ka no skolu apvienošanas ieguvēji būs pedagogi, audzēkņi un arī pašvaldības. “Apvienotā mācību iestāde būs profesionālās izglītības kompetences centrs, kas nozīmē, ka pedagogiem būs iespēja saņemt augstāku atalgojumu un arī profesionāli augt. Savukārt apvienojot abu skolu materiāli tehnisko nodrošinājumu, mūsdienīgāku mācību vidi un iespējas gūs audzēkņi. Domāju, ka apvienotajā mācību iestādē sekmīgi turpināsies arī pieaugušo apmācību programmu apguve un pilnveidošana, kas savukārt ir nozīmīgs faktors novada ekonomiskajai attīstībai,” uzsver Izglītības nodaļas vadītāja.

Publicēšanas datums: 2019. gada 28. janvāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt