A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Apstiprināts Cēsu novada budžets 2016.gadam

Apstiprināts Cēsu novada budžets 2016.gadam

Ceturtdien, 28.janvārī, Cēsu novada domes deputāti vienbalsīgi pieņēma 2016.gada budžetu, apstiprinot 20,62 miljonu eiro kopbudžeta ieņēmumus, kas ir par 9,6% vairāk nekā plānotais budžets pērn.

Skatīt infografiku

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 11,325 miljoni eiro jeb par 7,7% vairāk nekā 2015.gada budžetā. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (90%) un nekustamā īpašuma nodoklim (9,2%).

Kopbudžeta izdevumi plānoti 22,681 miljona eiro apjomā. Pašvaldības resursi prioritāri tiks ieguldīti finansējuma nodrošināšana pašvaldības investīciju projektiem, kas iekļauj līdzfinansējumu ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu projektiem un dokumentācijas gatavošanu. Tāpat svarīgas budžeta prioritātes ir iedzīvotāju skaita saglabāšana un palielināšana, nodarbinātības un ekonomiskās aktivitātes veicināšana, dzīvojamā fonda attīstības veicināšana un Cēsu 810 gades pasākumu nodrošināšana.

Kā būtisku priekšnosacījumu sekmīgai pilsētas attīstībai dome uzskata izglītības sistēmas pilnveidi un izglītības infrastruktūras kvalitātes paaugstināšanu. Cēsu novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta izdevumu lielākais īpatsvars, 46,16%, paredzēts izglītības funkcijas finansēšanai. Kopējie izdevumi izglītības darba finansēšanai plānoti 10,11 miljonu eiro apmērā, kas ir par 11,76% mazāk kā 2015.gada budžetā.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānots tērēt 3,54 miljonus eiro jeb 16,19 % no kopējiem izdevumiem. Šajā pozīcijā 280 000 eiro atvēlēti ielu kopšanai un grants ielu uzturēšanai, 422 200 eiro paredzēti Vaives pagasta pašvaldības autoceļa grants seguma atjaunošanai, 403 300 eiro – Vaives pagasta meliorācijas sistēmas atjaunošanai. Tāpat 500 000 eiro tiks izmantoti Stacijas laukuma rekonstrukcijai, bet 796 200 eiro paredzēti nekustamo īpašumu apsaimniekošanai.

Viens no budžeta nozīmīgiem mērķiem ir kvalitatīvas kultūras un sporta pasākumu piedāvājuma izveidošana, nodrošinot pilsētas iedzīvotāju un viesu kultūras vajadzību apmierināšanu. Funkcijai “Atpūta, kultūra, reliģija” pamatbudžetā plānoti 3,45 miljoni eiro jeb 15,74% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 4,9% mazāk nekā 2015.gadā.

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzēts finansējums 1,837 miljoni eiro jeb 8.39 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, vispārējiem valdības dienestiem apstiprināts finansējums 1,162 miljonu eiro apmērā. Vides aizsardzībai – pilsētas apzaļumošanas, labiekārtošanas un apstādījumu kopšanas darbiem, lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no ielām, ietvju un ielu tīrāmās tehnikas uzturēšanai un atjaunošanai – 2016. gada budžetā plānoti 844 300 eiro. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem budžetā paredzēti 697 700 eiro. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai šogad plānots izlietot 246 300 eiro.

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Cēsu novada pašvaldības 2016.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos “Par pašvaldību budžetiem”, “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Par valsts budžetu 2016.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, atbilstoši iestāžu un programmu izpildītāju priekšlikumiem un Cēsu novada attīstības programmu 2013.-2019.gadam.

Informāciju sagatavoja:
Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas nodaļas vadītājs


Publicēšanas datums: 2016. gada 2. februāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt