A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Aicina sniegt priekšlikumus Teritorijas plānojuma grozījumiem

Aicina sniegt priekšlikumus Teritorijas plānojuma grozījumiem

Saskaņā ar Cēsu novada domes 13.06.2019. lēmumu Nr. 185 “Par Cēsu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, sākta Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde. Grozījumu izstrādes gaitā tiks pārskatīts Teritorijas plānojuma funkcionālais zonējums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī spēkā esošie detālplānojumi.

Saskaņā ar apstiprināto grozījumu izstrādes darba uzdevumu, iedzīvotāji ir aicināti vēlreiz iepazīties ar spēkā esošā teritorijas plānojuma nosacījumiem attiecībā pret sev piederošiem zemes īpašumiem un, pēc nepieciešamības, izteikt ierosinājumus grozījumu izstrādei līdz š.g. 30.septembrim vēršoties Cēsu novada pašvaldībā ar iesniegumu.

Spēkā esošā teritorijas plānojuma redakcija pieejama: http://www.cesis.lv/lv/publiskie-dokumenti/sadala vai Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv 

Teritorijas plānojums ir viens no svarīgākajiem pašvaldības dokumentiem, jo tiešā veidā var ietekmēt novada iedzīvotāju dzīves vidi un uzņēmumu saimniecisko darbību. Teritorijas plānojumā nosaka plānoto pašvaldības teritorijas funkcionālo zonējumu dažādiem izmantošanas veidiem, teritorijas izmantošanas ierobežojumus, kā arī kultūrvēsturisko un dabas vērtību saglabāšanas nosacījumus.

Aicinām būt aktīviem un līdzdarboties Cēsu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē!

Kontaktpersona: Attīstības un būvniecības pārvaldes Galvenā teritorijas plānotāja Evija Taurene, e-pasts: evija.taurene@cesis.lv

Publicēšanas datums: 2019. gada 18. septembris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt