A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Aicina pieteikties konkursam uz Cēsu 2.pamatskolas direktora amatu

Aicina pieteikties konkursam uz Cēsu 2.pamatskolas direktora amatu

Cēsu 2.pamatskolā ir 58 pedagogu un 16 saimniecisko darbinieku amata vienības. Skolas ēka uzbūvēta no jauna un ekspluatācijā nodota 2006.gadā, tā projektēta 500 izglītojamo vietām. 2016./2017.mācību gadā Cēsu 2.pamatskolā 1.-9.klasēs mācības uzsāks 384 izglītojamie un 82 izglītojamie pirmsskolas izglītības programmā. Desmit gadus skolā realizē iekļaujošās izglītības programmu izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām (8 izglītojamie apgūst speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem).

Skola ar labu materiāltehnisko nodrošinājumu un pedagogu tālākizglītības iespēju nodrošināšanu, attīstījusi mācīšanās vidi, lai pedagogs izvirzītu un sasniegtu individuālos profesionālās attīstības mērķus, gatavotu kvalitatīvas mācību stundas, veicinot izglītojamajos interesi un motivāciju mācīties. Skolā strādā arī Iespējamās misijas pedagogi. Šī skola īpašu vērību pievērš ikviena bērna individuālās izaugsmes dinamikai.

Amata mērķis:
Mācību stundu efektivitātes paaugstināšana un mācīšanās veicināšana.

Amata uzdevumi:
• Plānot un vadīt izglītības iestādi un tās attīstību,
• Vadīt un kopējam mērķim motivēt darbiniekus un pedagogus, izglītojamos un viņu pārstāvjus, u.c. personas,
• Radīt labvēlīgu vidi radošai un inovatīvai darbībai, izglītojamo piesaistei un iesaistei,
• Nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu,
• Nodrošināt Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu saistībā ar izglītības iestādes darbības nodrošināšanu un resursu racionālu izmantošanu,
• Pārstāvēt iestādes intereses.

Piedāvājam:
• Interesantu, dinamisku, atbildīgu un uz attīstību vērstas iestādes vadītāja darbu Cēsīs;
• atlīdzību (mēnešalga 1240EUR (pirms nodokļu nomaksas)), sociālās garantijas (pabalsts aizejot atvaļinājumā 35% apmērā no mēnešalgas, veselības apdrošināšana no 24.11.2016., papildatvaļinājums no 3 darba dienām) un tehnisko nodrošinājumu;
• iespēju strādāt profesionālā komandā un materiāltehniski labi nodrošinātā darba vidē, to pilnveidojot un īstenojot inovatīvas idejas.

Pieteikšanās amata vakancei:
Līdz 2016. gada 10.augustam.

Plašāka informācija par vakanci ŠEIT


Publicēšanas datums: 2016. gada 26. jūlijs  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt