A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Latvijas Uzvaras dienas pasākumus Cēsīs 22.jūnijā?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » "Cēsu siltumtīkli" iesniedz SPRK siltumapgādes gala tarifu

"Cēsu siltumtīkli" iesniedz SPRK siltumapgādes gala tarifu

SIA “Cēsu siltumtīkli” 2018.gada 31.maijā iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumapgādes gala tarifu, kas aprēķināts saskaņā ar 14.04.2010. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs (bez PVN) Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN) Tarifa palielinājums (%)
Siltumenerģijas ražošana 38,23 39,57 +3,5%
Siltumenerģijas pārvade un sadale 19,45 19,68 +1,2%
Siltumenerģijas tirdzniecība 2,23 2,23 0%
Akcīzes nodoklis 0,79 0,79 0%
Siltumenerģijas gala tarifs 60,70 62,27 +2,6%

Spēkā esošā tarifa izmaiņas saistītas ar kurināmā izmaksu pieaugumu.

Noteiktā (piedāvātā) siltumapgādes gala tarifa stāšanās spēkā noteikta ar 2018.gada 1.jūliju. 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumapgādes gala (piedāvāto) tarifu lietotājs var Rūpniecības iela 13, Cēsis, LV4101 iepriekš sazinoties ar SIA “Cēsu siltumtīkli” valdes locekli Egilu Kampusu tel: 28646699 iesniedzot vai nosūtīt tos uz elektroniskā pasta adresi: ekampuss@energijasrisinajumi.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Rūpniecības iela 13, Cēsis, LV4101, Tel.: +371 67223679, fakss: +371 67223682 E-pasts: info@energijasrisinajumi.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".Publicēšanas datums: 2018. gada 1. jūnijs  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt