A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Metu konkurss objektam “Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra jaunbūve Rīgas ielā 90"

Metu konkurss objektam “Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra jaunbūve Rīgas ielā 90"

Cēsu novada pašvaldība rīko atvērtu metu konkursu “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra jaunbūve Rīgas ielā 90, Cēsīs, Cēsu novadā””, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai Labklājības ministrijas 15.07.2015. apstiprinātajam “Rīcības plānam deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015. - 2020. gadam”. Darbu iesniegšana līdz 2018.gada 28.septembrim.

Konkurss notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta otrās un trešās daļas nosacījumiem un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursa norises kārtība” 3.nodaļā noteikto kārtību.

Par konkursa dalībnieku var būt jebkura juridiska vai fiziska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas ir iepazinusies ar Konkursa nolikumu un izteikusi vēlēšanos piedalīties Konkursā, iesniedzot metu piedāvājumu nolikumā noteiktajā apjomā un kārtībā. Par dalībnieku Konkursā var būt Latvijas Republikā vai ārvalstī reģistrēta juridiska vai fiziska persona – speciālists/i, kas ir akreditētu institūciju sertificēti speciālisti projektēšanas jomā vai juridisku personu gadījumā jābūt reģistrētam LR Būvkomersantu reģistrā ar reģistrētu darbību projektēšanas jomā Latvijā vai kompetentā iestādē tās mītnes valstī, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā. Par Konkursa dalībniekiem tiek uzskatīti visi tie dalībnieki, kas iesnieguši Meta piedāvājumu Konkursa nolikumā noteiktajā kārtība un laikā.

Konkursa mērķis ir iegūt inovatīvu un reprezentatīvu ēkas un teritorijas apbūves risinājumu daudzfunkcionālam sociālo pakalpojumu centram, kas būtu pirmais šāda veida komplekss Vidzemes reģionā un Latvijā. Tas plānots kā paraugs jaunu sociālo pakalpojumu tradīciju ieviešanai un nostiprināšanai.

Konkurss noritēs divās kārtās – pirmajā kārtā notiek meta projekta izstrāde jaunbūvei un tai piesaistītās zemes vienības apkārtnes labiekārtojumam. Pēc pirmās konkursa kārtas tiks noteikti trīs augstāko vietu ieguvēji, kas tiks uzaicināti uz konkursa 2.kārtu - sarunu procedūru iepirkuma līguma slēgšanai par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu “Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra jaunbūve Rīgas ielā 90, Cēsīs, Cēsu novadā”. 2.kārta – sarunu procedūra ar prezentāciju, tehniskās specifikācijas izstrādi un ieceres projektēšanas piedāvājumu.

Kopējais Konkursa godalgu fonds: EUR 6 000,00. Pirmās vietas ieguvēja godalga – EUR 3 000,00 otrās vietas ieguvēja godalga – EUR 1 500,00, trešās vietas ieguvēja godalga – EUR 1 500,00.

Nolikums un pārējie dokumenti skatāmi ŠEIT.


Publicēšanas datums: 2018. gada 13. septembris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt