A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Sociālais dienests » Sociālais dienests izvērtē 2012. gadā paveikto

Sociālais dienests izvērtē 2012. gadā paveikto

Atkal ir aizritējis viens gads, un Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” var atskatīties un izvērtēt paveikto. 2012.gads ir pagājis realizējot ļoti nozīmīgus Eiropas Sociālā fonda, Eiropas reģionālā attīstības fonda un Centrālā Baltijas jūras reģiona Interreg IVA pārrobežu sadarbības programmas projektus.

2012. gada sākumā Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” apritēja jau 5. darbības gads. Runājot par statistikas datiem, ir vērts pieminēt, ka Aģentūrā 2012.gadā ir pieņemti 15 505 apmeklētāji, pieņemti 5 700 lēmumi un pagājušā gada laikā ir veikti 1 613 apsekojumi klientu dzīvesvietā. Sociālajai palīdzībai kopā izlietoti 296 574 lati.

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (turpmāk – GMI)  ir tas pabalsta veids, kas tiek piešķirts visbiežāk un pērn GMI līmeņa nodrošināšanai izlietoti 63 946 lati piešķirot pabalstu 1044 personām. Uz 2012.gada 31. decembri trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss bija 462 ģimenēm (854 personām), salīdzinot ar 2011.gadu, tas ir nedaudz samazinājies (2011.gadā – 589 ģimenes (1080 personas). Otrā lielākā pabalstu grupa Cēsu novadā ir dzīvokļa pabalsti, tiem 2012.gadā izlietoti 48 039 lati.
 
2012.gadā audzis pabalstu apjoms audžuģimenēm un bāreņiem. Pabalstos audžuģimenēm izmaksāti aptuveni 7 000 lati (2011.gadā - 5043 lati), bāreņiem – 13 707 lati (2011.gads – 12 772 lati). Saskaņā ar Cēsu novada saistošajiem noteikumiem audžuģimenes saņem vienreizēju pabalstu par bērna ievietošanu audžuģimenē un ikmēneša pabalstu bērna vajadzību nodrošināšanai. Atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem pilngadību sasniegušie bāreņi saņem vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei un  ja sekmīgi turpina mācības - pabalstu ikmēneša izdevumiem.

No 2012.gada marta Cēsu novadā atjaunots bērna piedzimšanas pabalsts, kura izmaksa tika apturēta ekonomiskās krīzes gados. Pērnā gada 10 mēnešos pabalsts piešķirts 175 bērnu vecākiem, kuru deklarētā dzīvesvieta bija Cēsu novads un šim pabalstam izlietoti 13 850 lati. Salīdzinot datus ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem datiem par 2012.gadā dzimušajiem Cēsu novadā (196 bērni), var secināt, ka bērna piedzimšanas pabalstu ir pieprasījuši gandrīz 90 % vecāku -tas liecina par šāda atbalsta nepieciešamību.

Kā jau minēts, 2012.gads bija ļoti aktīvs projektu realizācijas gads Aģentūrai. 2012. gada aprīlī aizsākās Eiropas Sociālā fonda projekts „Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs”  attīstot jaunus sociālos pakalpojumus Vidzemē.  2012.gadā turpinājās jau 2011.gada maijā uzsāktais Eiropas Sociālā fonda atbalstītais projekts „Invalīdu habilitācijas - dienas centrs” ar mērķi nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem pēc 18 gadu vecuma.  Tāpat turpinājās 2011. gada nogalē uzsāktais Centrālā Baltijas jūras reģiona Interreg IVA pārrobežu sadarbības programmas projekts „INNOCARE”, kura mērķis ir ieviest inovatīvus risinājumus veco ļaužu aprūpē. Minētie projekti noslēgsies 2013.gadā.

Informāciju sagatavoja:
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja – attīstības speciāliste
Tālrunis: 64127746
E-pasts: vita.plesevnika@cesis.lv


Publicēšanas datums: 2013. gada 30. janvāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt