A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Sociālais dienests » Sociālais dienests svin savu desmitgadi

Sociālais dienests svin savu desmitgadi

Februāra sākumā Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” (turpmāk – Aģentūra) svinēja savas darbības desmitgadi.

Aģentūra tika izveidota pirms desmit gadiem uz Cēsu domes Sociālā dienesta bāzes, toreizējam domes deputātu sastāvam pieņemot lēmumu par atsevišķas iestādes izveidošanu. Kopš Aģentūras izveidošanas tās darbu vada Iveta Sietiņsone. Viņa atzīst, ka nenoliedzami lielākais darbs bijis labas komandas izveidošana: “Mums izdevies nokomplektēt kolektīvu, kurā ir strādāt griboši, idejām bagāti, iniciatīvas pilni cilvēki ar vēlmi pilnveidoties. Mūs vieno vēlme panākt, lai situācija Cēsu novadā uzlabojas, izmantojam katru iespēju, lai idejas īstenotos un celtos cēsnieku labklājība.”10 gadu laikā radīti daudzi jauni pakalpojumi, ieviesti jauni pabalsti un izveidota cieša sadarbība gan ar vietēja, gan ar starptautiska mēroga organizācijām. Vairāku funkciju izpildei izveidota laba sadarbība ar vairākām pašvaldības nodaļām un valsts iestāžu struktūrvienībām. Pašvaldībā regulāri tiek organizētas Starpprofesionālās komisijas sanāksmes Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.panta (likumpārkāpumu profilakses darbs ar bērniem) īstenošanā. Kopā tiek organizēti reidi un realizēti projekti.

Atbalstot novada ģimenes ar bērniem, Aģentūrā izveidots bērnu un jauniešu dienas centrs “Saules taka”, kur jaunieši pēc skolas var pavadīt brīvo laiku un apgūt jaunas prasmes gan ēst gatavošanā, gan ikdienas darbos. Ar 2013.gadu daudzbērnu ģimenēm, kurās aug trīs un vairāk bērni, esam ieviesuši brīvpusdienas un uzturmaksas atlaides bērnudārzos. Par ikgadējiem svētkiem ģimenēm kļuvusi Sociālā dienesta organizētā Ģimenes diena Cēsīs. Ik gadu Ziemassvētku laikā tiek organizēti pasākumi Sociālā dienesta redzes lokā esošiem bērniem.

Sniedzot atbalstu novada senioriem, esam izveidojuši aprūpes mājās pakalpojumu, no šī gada 1.janvāra pakalpojums deleģēts biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”. Starptautiska projekta “INNOCARE” ietvaros esam iegādājušies medikamentu dalīšanas atgādinātājus un ieviesuši drošības pogas mājas aprūpes pakalpojuma saņēmējiem. Sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” esam izveidojuši Veselības istabu, kur iespējams saņemt speciālistu konsultācijas veselības jautājumos. Ik gadu dodamies apciemot un ar saldumiem iepriecināt Cēsu novada seniorus, kuri sasnieguši 80 gadu vecumu, un 1.grupas invalīdus.

“Šo gadu laikā esam ļoti lielu uzsvaru likuši uz sociālo darbu ar klientiem, centušies panākt, lai klients neprasītu tikai pabalstus no valsts un pašvaldības, bet spētu pats iesaistīties savu problēmu risināšanā” informē Iveta Sietiņsone.
Šo gadu laikā ar Eiropas Savienības fonda atbalstu projektos piesaistīts vairāk nekā viens miljons eiro, veicot energoefektivitātes pasākumus dzīvojamai mājai Saules ielā 23, naktspatversmes ēkai Bērzaines ielā 16/18 un dzīvojamai mājai Caunas ielā 8, Cēsīs. Ir izveidots Vidzemes reģiona mobilais Resursu centrs, ieviestas drošības pogas aprūpes mājas pakalpojuma saņēmējiem, izstrādāta Ģimeņu stiprināšanas programma, izveidots Invalīdu habilitācijas-dienas centrs personām ar funkcionālās attīstības traucējumiem un realizēti vairāki projekti jauniešiem – “Kas cits, ja ne es? Kad vēl, ja ne tagad!”, “Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai”, “Pats savas laimes kalējs” u.c.

Aģentūra turpina attīstīties un attīstīt kvalitatīvus un pieprasītus pakalpojumus novadniekiem. Šobrīd Aģentūra iesaistījusies Vidzemes plānošanas reģiona projektā “Vidzeme iekļauj, kur pašreiz notiek aktīvs darbs pie deinstitucionalizācijas pakalpojumu plānošanas, attīstīšanas un to iestrādes Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā. Turpinās darbs pie Naktspatversmes (atskurbtuves) pakalpojuma reorganizēšanas, uzsākta dzīvojamās mājas Saules ielas 23 ½ nama pārbūve pa atsevišķiem dzīvokļiem. Šajā gadā tiks izstrādāta jauna Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” vidēja termiņa attīstības stratēģija 2018.-2020.gadam.

Informāciju sagatavoja:
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja – attīstības speciāliste


Publicēšanas datums: 2017. gada 22. februāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt