A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Sociālais dienests » Sociālā dienesta darbinieki apgūst jaunas metodes darbam ar klientiem

Sociālā dienesta darbinieki apgūst jaunas metodes darbam ar klientiem

Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” (Sociālais dienests) šobrīd Cēsu novadā realizē sešus sociālos projektus, sniedzot atbalstu dažādām mērķgrupām - personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākam, atkarīgām un līdzatkarīgām personām un ģimenēm ar bērniem u.c., kā arī aktīvi piedalās citu organizāciju projektos, lai dalītos ar savu pieredzi un gūtu pieredzi no citiem.

Jau iepriekš ziņots, ka dienests iesaistās divos jaunos pilotprojektos. Projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (Nr. 9.2.1.1/15/I/001) ietvaros metodiku izstrādē sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar vairākām mērķa grupām. Šajā mēnesī norisinājās jau pirmās klātienes apmācības par Labklājības ministrijas izstrādāto metodiku ieviešanai Latvijā Sociālo dienestu ikdienas darbā un atgriezeniskās saites aktivitātēs. Kā atzīst Ģimeņu atbalsta nodaļas vadītājas vietniece -  sociālā darbiniece Iveta Kalniņa “Šobrīd tiek apgūta pavisam jauna pieeja gadījumu risināšanā, kā strādāt ar ģimeni, izejot tieši no katras ģimenes konkrētām vajadzībām”.

Projektā par individuālā budžeta modeļa aprobāciju personām ar GRT sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā (Nr.9.2.2.2/16/I/001) šobrīd 10 projektā iesaistītajiem dalībniekiem tiek organizētas konsultācijas un tikšanās ar sociālo darbinieku, lai sastādītu atbalsta plānu. Vērtētas tiek viņu vajadzības un personīgie mērķi, lai saprastu, ko klients pats vēlas pats uzlabot savā dzīvē un kādi sociālie pakalpojumi ir nepieciešami. Jau ar novembri visi dalībnieki sāks saņemt pakalpojumus.  

Deinstitucionalizācijas (DI) procesa ietvaros, plānojot attīstīt jaunus pakalpojumus Cēsu novadā, Sociālā dienesta pārstāvji septembrī pieredzes apmaiņas vizītē devās uz pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" sociālo pakalpojumu centru “Ķemeri” iepazīties ar dienas aprūpes centra, specializētās darbnīcas un grupu dzīvokļu pakalpojuma nodrošināšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem. ”Tā kā DI procesā Cēsīs tiek plānoti līdzīgi pakalpojumi, tad Jūrmalas pieredze bija ļoti vērtīga darbiniekiem, plānojot mūsu pakalpojumus. Sociālo pakalpojumu centram “Ķemeri” ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar pašvaldību un citām iestādēm suvenīru un citu prezentpriekšmetu ražošanā, līdz ar to šie cilvēki specializētajās darbnīcās darbojas ar gandarījumu un apziņu, ka viņa darbs ir svarīgs un jēgpilns”, atzīst Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītāja Inga Kārkliņa.

Savukārt ESF projekta “Vidzeme iekļauj” (Nr. 9.2.2.1/15/I/003) ietvaros Sociālā dienesta pārstāvji 25.spetembrī piedalījās Vidzemes plānošanas reģiona seminārā par pakalpojumu nodrošināšanu un plānotajiem pakalpojumiem pašvaldībās personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu vecākiem. Seminārā liels uzsvars tika likts jau uz veselības uzlabošanai nodrošinātajiem pakalpojumiem un atbalstu gan bērniem, gan pilngadīgām personām un sasniegtajiem projekta rezultātiem.

Šobrīd veiksmīgi jau vairākus pakalpojumus  (sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālās aprūpes pakalpojumu, dienas centra pakalpojumu un atelpas brīža pakalpojumu) novadā saņem 18 bērni ar FT un 15 personas ar GRT. Projektā kopā no Vidzemes reģiona iesaistās 26 pašvaldības, sniedzot atbalstu 348 personām ar GRT un 440 bērniem ar FT un viņu vecāki. Cēsu novada pašvaldībā projektā iesaistās 41 persona ar GRT un 65 bērni ar FT.

Informējam, ka šajā projektā pakalpojumus var saņemt personas, kurām projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros sastādīts individuālais atbalsta plāns (izvērtēti). Aicinājums vecākiem, kuru bērni šī projekta ietvaros ir izvērtēti un vēl nav saņēmuši pakalpojumus, vērsties Sociālajā dienestā.
Publicēšanas datums: 2019. gada 30. septembris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt