A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Sociālais dienests » Pieaug atbalsts daudzbērnu ģimeņu bērniem, samazinās trūcīgo personu skaits

Pieaug atbalsts daudzbērnu ģimeņu bērniem, samazinās trūcīgo personu skaits

Līdz ar jauna atbalsta ieviešanu 2013.gadā – brīvpusdienas un vecāku maksas atlaides daudzbērnu ģimenēm, šogad palielinājies iesniegumu skaits par atbalsta piešķiršanu daudzbērnu ģimeņu bērniem. Ja 2013.gada septembri 83 bērni no daudzbērnu ģimenēm saņēma pašvaldības atmaksātas brīvpusdienas un vecāku maksas atlaides 100 % apmērā, tad jau šogad septembrī brīvpusdienas skolās un vecāku maksas atvieglojumus saņem 192 bērni. Tā kā šim pabalstam pašvaldībā var pieteikties visu mācību gadu, jāpiemin, ka septembrī saņemti jauni iesniegumi par atbalsta piešķiršanu vēl 51 bērnam.

„2013.gadā,  uzsākot atbalsta programmas izstrādi Cēsu novada ģimenēm ar bērniem, sapratām, ka viena no programmas prioritātēm ir atbalsta sniegšana Cēsu novada daudzbērnu ģimenēm. Pateicoties ieguldītajam darbam, jau pērn ieviesām jaunus atvieglojumus daudzbērnu ģimenēm - brīvpusdienas skolās un vecāku maksas atvieglojumus pirmsskolas izglītības iestādēs 100% apmērā. Šobrīd mūsu darbs ir attaisnojies, 2013.gada nogalē atbalsts tika sniegts jau 237 bērniem no daudzbērnu ģimenēm. Brīvpusdienas Cēsu novada daudzbērnu ģimenēm tiek piešķirtas uz iesnieguma pamata, neizvērtējot ģimenes ienākumus”, informē Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore Iveta Sietiņsone.

Papildus jau iepriekšminētajām personu lokam, pašvaldība brīvpusdienas piešķir arī trūcīgu, maznodrošinātu ģimeņu, bērniem ar invaliditāti, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. 2013./2014. gada I mācību pusgadā šim atbalstam kopumā izlietoti 24 241 EUR (17 037 lati), savukārt 2013./2014.gada II mācību pusgadā – 47 474 EUR (33365 lati).

Lai gan nedaudz, bet tomēr Cēsu novadā turpinās sarukt maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu (personu) skaits.  Šī gada pirmajā pusē, salīdzinot ar 2013.gada pirmo pusgadu*, maznodrošināto personu skats sarucis par 17, 24 % jeb 10 ģimenēm, bet trūcīgo ģimeņu skaits aptuveni par 40% jeb 42 ģimenēm, arī GMI pabalsta saņēmēju skaitam ir izteikta tendence samazināties.

Samazinoties pabalstu saņēmēju skaitam, sociālie darbinieki var vairāk iesaistīties sociālā atbalsta sniegšanā, vēršot lielāku uzmanību uz klientu sociālo problēmu identificēšanu un palīdzību to novēršanā.

Pavisam 2014. gada pirmajā pusgadā sociālo pabalstu apmaksai izlietoti  EUR 265 427  jeb 56 % no 2014.gada plāna.

*dati apkopoti uz attiecīgā gada 30. jūniju.

Informāciju sagatavoja:
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests”


Publicēšanas datums: 2014. gada 28. septembris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt