A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Sociālais dienests » Pabalsts ģimenēm/ personām, kuras dzīvo mājā ar centralizētu siltumapgādi

Pabalsts ģimenēm/ personām, kuras dzīvo mājā ar centralizētu siltumapgādi

Līdz 2017.gada  31.martam Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” pieņems iesniegumus pabalsta piešķiršanai personām/ģimenēm, kuras dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ar centralizētu siltumapgādi.

Pabalstu var saņemt ģimenes/ personas, ievērojot noteiktos normatīvus komunālo pakalpojumu rēķinu nomaksas pirmajam un otrajam ģimenes loceklim nepaliek vairāk kā 40% no minimālās algas, katram nākamajam ģimenes loceklim – garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) apmērā. Pabalsts tiek aprēķināts atbilstoši Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem un normatīviem dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai 2016./ 2017.gada apkures sezonā.

Dzīvokļa pabalsts ir netiešs, tas viena mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu, tiks pārskaitīts dzīvojamās mājas apsaimniekotājam.

Lai saņemtu pabalstu, ir jāiesniedz pabalsta pieprasījums Cēsu novada p/a „Sociālais dienests”, Bērzaines ielā 18 (2.stāvs), 6. un  7.kabinetā, apmeklētāju pieņemšanas laikā.

Lai saņemtu pabalstu jāiesniedz:
• iesniegums;
• iztikas līdzekļu deklarācija (aizpilda kopā ar sociālā darba speciālistu);
• īres/ apsaimniekošanas un komunālo maksājumu rēķins;
• īres līguma kopija (uzrādot oriģinālu), ja dzīvojamā telpa tiek īrēta;
• ja ģimenē ir strādājošas personas - izziņa no darba devēja par pēdējo trīs mēnešu ienākumiem pēc nodokļu nomaksas;
• Nodarbinātības valsts aģentūras individuālā darba meklētāja plāna kopija (uzrādot oriģinālu), ja persona ir bezdarbnieks;
• citi dokumenti pēc sociālā dienesta sociālā darba speciālista pieprasījuma;
• jānorāda citi ienākumi, kas gūti par pēdējo12 mēnešu laikā.


Informāciju sagatavoja:
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības aģentūras
"Sociālais dienests"
Projektu vadītāja- attīstības speciāliste


Publicēšanas datums: 2016. gada 22. decembris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt