A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Sociālais dienests » Informācija par līgumu, kas noslēgts ar AS „Latvenergo”, numuru paziņošanu

Informācija par līgumu, kas noslēgts ar AS „Latvenergo”, numuru paziņošanu

2015.gada 1.janvārī atveroties elektroenerģijas tirgum, daudzbērnu ģimenes un maznodrošinātās vai trūcīgās personas/ģimenes (Aizsargātās personas) var saņemt atbalstu norēķiniem par elektroenerģiju. Atbalsts tiek attiecināts uz līgumu, kas ir noslēgts par kādu no AS „Latvenergo” piedāvātajiem Elektrum produktiem. Līgumam nav obligāti jābūt noslēgtam uz Aizsargātās personas vārda. Atbalstu var saņemt arī norēķinoties par elektrību, kuru patērē īrētā dzīvoklī, vai par elektroenerģiju norēķinoties ar namu apsaimniekotāja starpniecību.
Trūcīgas un maznodrošinātas personas no 2015.gada 1.janvāra katru mēnesi par pirmajām 100 izlietotajām kilovatstundām (kWh) var norēķināties par cenu, kas atbilst Starta tarifam, bet par pārējām – atbilstoši izvēlētā Elektrum produkta tarifam.
Lai saņemtu atbalstu, nav īpaši jāpiesakās – informāciju par trūcīgajām un maznodrošinātajām personām AS „Latvenergo” iesniegs pašvaldību sociālie dienesti.
Atbalsts par norēķina periodu tiek piešķirts, ja trūcīgās/maznodrošinātās personas statuss ir bijis spēkā iepriekšējā mēnesī.

Kas jādara maznodrošinātām vai trūcīgām personām/ģimenēm?
1. Aizsargātajam lietotājam jāizvēlas kāds no AS „Latvenergo” piedāvātajiem Elektrum produktiem.
2. Noformējot trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu, sociālajā dienestā jāpaziņo ar AS „Latvenergo” noslēgtā līguma numurs, uz kuru attiecināt atbalstu. Līgums var nebūt noslēgts ar Aizsargāto personu, bet ar nama apsaimniekotāju vai dzīvokļa izīrētāju.
3. Informāciju par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa piešķiršanu AS „Latvenergo” saņem no sociālajiem dienestiem, tāpēc atbalsta saņemšanai papildus nekur nav jāpiesakās. Piešķirot atbalstu, AS „Latvenergo” nosūtīs Atbalsta saņēmējam informāciju par atbalsta piešķiršanu un kārtību, kā turpmāk veicami norēķini. Ja atbalsts tiks attiecināts uz citas personas noslēgto līgumu, informācija par piešķirto atbalstu tiks nosūtīta kopā ar rēķinu.

Ģimenes, kurās aug trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie, pēc pieteikšanās atbalstam no 2015.gada 1.janvāra katru mēnesi par pirmajām 300 izlietotajām kilovatstundām (kWh) var norēķināties par cenu, kas atbilst Starta tarifam, bet par pārējām – atbilstoši izvēlētā Elektrum produkta tarifiem.

Aicinām Cēsu novada trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu/personu statusa saņēmējus, kuriem ir izsniegtas attiecīgās izziņas, paziņot ar AS „Latvenergo” noslēgto līgumu numurus Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”, Bērzaines ielā 16/18, 2.stāvā, 6. un 7.kabinetā (telefona numurs 64127745 vai 64127892), lai bez problēmām saņemtu AS „Latvenergo” garantēto atbalstu.

Cēsu novada daudzbērnu ģimenes aicinām atbalstam pieteikties mājas lapā www.e-latvenergo.lv vai personīgi AS „Latvenergo” klientu apkalpošanas centros, paziņojot savu noslēgto līgumu numurus.

Informāciju sagatavoja:
Anita Zimele
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests”
projektu vadītāja- attīstības speciāliste


Publicēšanas datums: 2015. gada 23. aprīlis  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt