A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Sociālais dienests » Gandarījums par paveikto 2014. gadā

Gandarījums par paveikto 2014. gadā

Aizritējis vēl viens gads, un Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” var atskatīties un izvērtēt paveikto. Atskatoties uz aizvadītā 2014.gada statistiku vērts uzsvērt, ka Sociālajā dienestā 2014.gadā ir pieņemti 14 378 apmeklētāji, kas ir par 8% vairāk nekā 2013.gadā.  Pagājušā gada laikā ir veikti 1 853 apsekojumi klientu dzīvesvietā (apsekojumu skaits palielinājies par 6,9% (2013.gadā reģistrēti 1 732 apsekojumi)).

2014.gada 30.aprīlī noslēdzās Centrālās Baltijas jūras reģiona Interreg IVA pārrobežu sadarbības programmas INNOCARE projekts, kas kopš 2011.gada novembra realizēts sadarbībā ar projekta partneriem no Zviedrijas, Igaunijas un Latvijas. Projekta īstenošanas gaitā Cēsu novada aprūpes mājas pakalpojuma saņēmējiem bija iespēja izmēģināt pakalpojumu „Drošības pogas”, kas nodrošina saziņas iespējas un palīdzību 24 stundas diennaktī, elektroniskās medikamentu lietošanas atgādinātājus un dūmu detektorus. Sadarbībā ar Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžu 18 Cēsu novada aprūpētāji un iedzīvotāji, kuri kopj tuviniekus, apguva apmācības programmu, iegūstot jaunas iemaņas vecu cilvēku aprūpei mājās - saskarsmes psiholoģijā, veselības aprūpē, gerentoloģijā, paliatīvajā aprūpē u.c. Projekta „INNOCARE” kopējās izmaksas bija 48 892,00 euro, no kuriem 80,9% līdzfinansēja Eiropas Savienība.

2014.gada 15.maijā Cēsīs norisinājās pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” un Cēsu novada pašvaldība organizētā Ģimenes diena Cēsīs, ģimeni saliedējošās aktivitātēs piedalījās 111 novada ģimenes (355 dalībnieki). Jaunā pastaigas taka veicināja Cēsu pilsētas izzināšanu. Pēc aptuvenām aplēsēm Ģimenes dienas pasākumus apmeklēja vairāk kā 1 000 iedzīvotāju.

No 2014.gada Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” dzīvokļa pabalstu piešķīra 251 mājsaimniecībai. Malkas pabalstiem kopā izlietoti 26200,00 EUR. Apkures pabalstiem kopā izlietoti 57517,48 EUR. Sociālo dzīvokļu pabalstiem kopā izlietoti 5579,95 EUR.

Arī 2014.gadā Cēsu uzņēmēji sniedza nenovērtējamu atbalstu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām, palīdzot nodrošināt Invalīdu habilitācijas-dienas centra un dienas centra „Saules taka” darbību, sniedzot atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām un bērniem no sociālā riska ģimenēm. Pateicamies arī juridiskajām un fiziskajām personām, kuras piedalījās ar saviem labajiem darbiem un sniedza atbalstu, palīdzot īstenot dažādus sociālos pasākumus.

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” 2014.gadā piešķīra dotācijas 16 Cēsīs reģistrētām un aktīvām biedrībām un nodibinājumiem. Dotācija tika piešķirta atbalstot biedrību un nodibinājumu aktivitātes un mērķus. Pozitīva iezīme ir novērojama biedrību un nodibinājuma skaita palielinājumam – ik gadu kļūst vairāk tādu organizāciju, kuras savu darbību vērš uz Cēsu iedzīvotāju dzīves kvalitātes palielināšanu un sabiedrisko aktivitāšu veicināšanu.

Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Cēsu sabiedrisko pirti 2014. gadā kopā apmeklēja 5537 personas (t.sk. pensionāri, trūcīgās vai maznodrošinātās personas, invalīdi un bērni no 7 gadu vecuma – 4665; trūcīgie bērni un bērni līdz 7 gadu vecumam – 37; citi apmeklētāji – 835). Kopējie Cēsu novada sabiedriskās pirts ieņēmumi par pirts pakalpojumiem 2014.gadā bija 9675,33 EUR.

Cēsu novada dome 26.06.2014 ar lēmumu Nr.273 apstiprināja izstrādāto Cēsu novada pašvaldības aģentūras «Sociālais dienests» darbības un attīstības stratēģiju 2015. – 2017. gadam. Tuvāko trīs gadu laikā Sociālais dienests savu darbību plāno attīstīt, lai īstenotu dažādus stratēģiskos mērķos – jaunu sociālo pakalpojumu un pabalstu ieviešana (izveidot atbalsta pakalpojumu viensētās dzīvojošiem, ieviest pabalstu transporta un ieejas biļešu kompensēšanai daudzbērnu ģimenēm u.c., sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana (Naktspatversmes paplašināšana, Invalidu habilitācijas – dienas centra paplašināšana u.c.), darbinieku profesionalitātes pilnveidošana.


Informāciju sagatavoja:
Anita Zimele
Cēsu novada pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja – attīstības speciāliste
anita.zimele@cesis.lv


Publicēšanas datums: 2015. gada 29. janvāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt