A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Sociālais dienests » Sociālās jomas projektu konkurss biedrībām un nodibinājumiem

Sociālās jomas projektu konkurss biedrībām un nodibinājumiem

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” izsludina sociālās jomas projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām līdzfinansējuma saņemšanai.

Projekta konkursa mērķis ir iesaistīt nevalstisko sektoru inovatīvās aktivitātēs sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās integrācijas veicināšanai ar mērķi veicināt un dažādot atbalstu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām.
Konkursā var piedalīties nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi, biedrības (turpmāk – NVO), kuras darbojas Cēsu novadā. Projekta pieteicējs var būt viens vai pieteikties kopā ar partneriem. Vadošais pieteicējs projekta atbalstīšanas gadījumā slēdz līgumu par projekta īstenošanu un ir tiešais finansējuma saņēmējs

Viens projekta pieteicējs drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu. Partnerības gadījumā šis nosacījums attiecas uz vadošo pieteicēju.

Viena projekta maksimālā summa 700,00 EUR (septiņi simti euro, 00 euro centi). Projekta pieteicējs nodrošina līdzfinansējumu projekta īstenošanai 15 % (piecpadsmit procentu) apmērā no projekta izmaksu kopējās summas.
          
Projektu pieteikumi jāiesniedz Aģentūrā, 8.kabinetā līdz 2017.gada 10.martam pulksten 12.00.

Konkursa NOLIKUMS (PDF)

Projekta pieteicējam jāiesniedz:
• pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.1) aizpildīta latviešu valodā;
• projekta izmaksu tāme (pielikums Nr.2), iekļaujot tāmē normatīvajos aktos noteiktos nodokļus;
• pieteicēja reģistrācijas dokumenta kopija vai dokuments, kas apliecina struktūrvienības pilnvarojumu īstenot projektu;
• ja projekts tiek realizēts partnerībā, partnera parakstīta vēstule par partnerību;
• ja projekta pieteikumā ir norādīts, ka līdzās Aģentūras budžeta finansējumam ir paredzēts līdzfinansējums, kuru piešķīrusi cita organizācija, nevis projekta pieteicējs vai partneris, jāiesniedz vēstule ar minētā fakta apstiprinājumu.


Vairāk informācijas:
Vita Pleševnika,
Cēsu novada p/a "Sociālais dienests" projektu vadītāja - attīstības speciāliste,
Tālr. 64127746,
e-pasts:


Publicēšanas datums: 2017. gada 10. februāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt