A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Sociālais dienests » Biedrībām un nodibinājumiem ir iespēja pieteikties "Latvijas valsts meži" ziedojumu sociālās jomas projektiem

Biedrībām un nodibinājumiem ir iespēja pieteikties "Latvijas valsts meži" ziedojumu sociālās jomas projektiem

Pamatojoties uz a/s „Latvijas valsts meži” un Partneru – nodibinājums „Fonds „Ziedot””, nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds” un biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” un 2014.gada 3. decembrī noslēgto līgumu par a/s „Latvijas valsts meži” ziedojumu sociālajai jomai, Partneri izsludina pieteikšanos biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem.

Sabiedriskā labuma biedrības un nodibinājumi aicināti pieteikt sociālās jomas projektus „Latvijas Valsts meži” ziedojuma saņemšanai. Projektu iesniegšanas termiņš - 2015.gada 31.janvāris. Seminārs par projektu konkursu 9.janvārī.

Atbalstam sociālās palīdzības veicināšanai pieejami 300 000 eiro šādās prioritārajās jomās:
• Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;
• Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām;
• Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam;
• Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai.

Kas var pieteikt projektus?
Biedrība vai nodibinājums, kas atbilst šādiem kritērijiem:
• Organizācijas mērķi un darbība ir vērsti uz sabiedriska (nevis privāta) labuma jautājumu risināšanu sociālajā jomā;
• Organizācijai ir Sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Ziedojumu piešķiršanas kārtība
• Ziedojumi tiek piešķirti atklāta projektu konkursa kārtībā sociālās palīdzības projektiem sabiedriskā labuma organizācijām 4 prioritārajās jomās;
• Projektu konkurss tiek izsludināts ik gadu decembra beigās. Organizācijas var pieteikties aizpildot „Pieteikuma veidlapa a/s „Latvijas valsts meži” ziedojumam”, līdz katra gada 31. janvārim, ja vien nav nolikumā nav noteikts citādi;
• Projektu konkursa nolikums un veidlapa tiek publicēti www.ziedot.lv un izplatīti masu saziņas līdzekļiem, kad ir izsludināta aktuālā pieteikšanās;
• Mērķziedojuma padome, ko veido Partneru izvirzītie pārstāvji, pieteikumus izvērtē un rezultātus paziņo mēneša laikā, tos publicējot www.ziedot.lv;
• Ziedojumu piešķiršana ārpus projektu konkursa nav paredzēta;
• Nolikums neparedz atbalstu individuālām privātpersonām.
Informācija par iepriekšējos gados atbalstītā iniciatīvām skatiet šeit https://www.ziedot.lv/lvm/.

Informāciju sagatavoja:
Anita Zimele
Cēsu novada pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja – attīstības speciāliste
anita.zimele@cesis.lv

Publicēšanas datums: 2015. gada 7. janvāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt