A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Sociālais dienests » Aizvadītā gada pārskats par SOS Bērnu ciematu asociācijas vadītā ģimeņu stiprināšanas projekta darbu Cēsu novadā

Aizvadītā gada pārskats par SOS Bērnu ciematu asociācijas vadītā ģimeņu stiprināšanas projekta darbu Cēsu novadāAizvadīts pirmais darba gads Eiropas Sociālā Fonda finansētajā projektā “Ģimeņu stiprināšanas programmas izstrāde un ieviešana Cēsu novadā”, kura ietvaros projekta komanda aktīvi sadarbojas ar vairāk kā 40 sociālā riska vai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm.


Sadarbību ar projektu aizvadītajā darba gadā uzsāka 49 ģimenes - kopā 193 cilvēki, no tiem 103 bērni un 90 pieaugušie.  Pateicoties projekta finansējumam, šīs ģimenes saņēmušas divu sociālā darba speciālistu komandu atbalstu - katrā komandā strādā sociālais darbinieks un sociālais rehabilitētājs. Projekta ietvaros ir ieviesta sociālā darba inovācija Cēsu novadā – sociālie rehabilitētāji kā mobilā vienība dodas arī uz ģimenes dzīvesvietu, lai attīstītu klientu sociālās iemaņas un sadzīves prasmes viņu dabiskajā vidē, mājas apstākļos.

Nedaudz raksturojot sociālā darba speciālistu ikdienas darbu ar ģimenēm, nozīmīgākais ir sniegtais psihoemocionālais atbalsts, kas nodrošina speciālistu klātbūtni klientu ikdienas dzīves sarežģījumu, kā arī krīzes situāciju risināšanā. Speciālisti ir rūpējušies par vecāku prasmju pilnveidošanu, klientiem ir bijusi iespēja piedalīties vecāku atbalsta grupas nodarbībās. Dažās ģimenēs ir bijis svarīgi pilnveidot vecāka izpratni par bērna mācību grūtībām un veidot sadarbību ar institūcijām, lai nepieciešamības gadījumā mainītu bērna mācību iestādi. Speciālisti individuālās nodarbībās ir palīdzējuši uzlabot mammu prasmes ģimenes budžeta saprātīgā plānošanā, pārtikas produktu sagādē, ēdiena gatavošanā. Sociālie rehabilitētāji ir snieguši praktisku palīdzību un mācījuši klientiem prasmes personīgās un dzīvesvietas higiēnas nodrošināšanai, dzīvesvietas pielāgošanai maza bērna vajadzībām.

Lai veicinātu ģimenes patstāvību, sociālie rehabilitētāji veicina vecāku iesaisti darba tirgū. Speciālisti kopā ar klientu raksta klienta CV, izveido e-pasta adresi, māca klientam meklēt darba piedāvājumus dažādos darba meklēšanas portālos, analizēt iegūto informāciju un gatavoties darba intervijai.

Būtiska darba sadaļa sociālajiem rehabilitētājiem ir individuāls un attīstību veicinošs darbs ar bērniem, kas tiek veikts kā projekta telpās, tā klientu dzīvesvietā, nereti klātesot bērna vecākiem, tādējādi netieši pilnveidojot vecāku zināšanas un prasmes attiecību veidošanā ar bērniem.

Nozīmīgs ir bijis projekta speciālistu sniegtais atbalsts ģimenēm:
• 177 psihologa konsultācijas;
• 200 psihoterapeita konsultācijas;
• 322 fizioterapeita konsultācijas;
• 276 logopēda konsultācijas;
• 149 jurista konsultācijas;
• 85 narkologa konsultācijas;
• 23 ginekologa konsultācijas;
• HIV/Aids speciālista individuāls un grupu darbs ar bērniem un jauniešiem.
Projekta ģimenes un bērni ir piedalījušies vairākās projekta speciālistu organizētajās izglītojoša, kultūras un brīvā laika aktivitātēs: vasaras brīvlaikā 15 Cēsu novada bērni  kopā ar Valmieras novada bērniem apmeklēja brīvā laika nometni „Staiceles piedzīvojums 2012”,  sadarbībā ar bērnu zinātnes centru „Z(in)oo” aicinājām visus pirmklasniekus ar ģimenēm radoši un zinātkāri iepazīt zinātnes centru; dažiem bērniem bija iespēja piedalīties Samsung organizētajā jauno tehnoloģiju darbnīcā.

Pateicoties individuālo ziedotāju un Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas biroja atbalstam, Ziemassvētku laikā ar lielākām un mazākām veltēm varējām iepriecināt visas projekta ģimenes. Ģimenes ir saņēmušas arī apģērbu un apavu ziedojumus no projekta piesaistītiem individuāliem ziedotājiem. Par to sakām lielu Paldies!
Projekts tiek realizēts no 2012. gada 2. janvāra līdz 2013. gada 30. jūnijam. Projekta finansējumu 100% apmērā nodrošina Eiropas Sociālais Fonds un tā kopējās izmaksas ir LVL 100 000. Projekts tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda finansētās darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana” 1.4.1.pasākuma „Sociālā iekļaušana” 1.4.1.2.aktivitātes „Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”, sadarbības iestāde - Nodarbinātības valsts aģentūra.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Žagare,
Cēsu ģimeņu stiprināšanas projekta vadītāja


Publicēšanas datums: 2013. gada 31. janvāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt