A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Sociālais dienests » Aicinām pieteikties apkures pabalstam

Aicinām pieteikties apkures pabalstam

Līdz 31.martam Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” pieņems   iesniegumus pabalsta piešķiršanai  personām/ģimenēm, kuras dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ar centralizētu siltumapgādi.

Pabalstu var saņemt ģimenes/ personas, kurām pēc komunālo pakalpojumu rēķinu nomaksas pirmajam ģimenes loceklim nepaliek vairāk kā Ls 80,00, katram nākamajam ģimenes loceklim nepaliek vairāk kā Ls 35,00 mēnesī.
Informējam, ka pabalsta apmēru aprēķina Cēsu novada domes 22.06.2010 saistošo noteikumu Nr.25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” noteiktajā kārtībā,  ievērojot Cēsu novada domes apstiprinātos normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai 2012./2013.gada apkures sezonā.

Dzīvokļu pabalsts ir netiešs, tas viena mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu, tiks pārskaitīts dzīvojamās mājas apsaimniekotājam.

Pabalsta pieprasītājam sociālajā dienestā Bērzaines ielā 18, 2.stāvā, 6. un  7.kabinetā jāiesniedz:
• iesniegums;
• iztikas līdzekļu deklarācija (aizpilda kopā ar sociālā darba speciālistu);
• īres/ apsaimniekošanas  un komunālo maksājumu rēķins;
• īres līguma kopija (uzrādot oriģinālu), ja dzīvojamā telpa tiek īrēta;
• ja ģimenē ir strādājošas personas, izziņas no darba devēja par pēdējo trīs mēnešu ienākumiem pēc nodokļu nomaksas;
• algas nodokļu grāmatiņas kopiju (uzrādot oriģinālu) personām darbspējīgā vecumā, ja tās nav nodarbinātas;
• Nodarbinātības valsts aģentūras individuālā darba meklētāja plāna kopiju (uzrādot oriģinālu), ja persona ir bezdarbnieks;
• citi ienākumi par pēdējiem 12 mēnešiem;
• citi dokumenti pēc sociālā dienesta sociālā darba speciālista pieprasījuma.


Informāciju sagatavoja:
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības aģentūras
"Sociālais dienests"
Projektu vadītāja- attīstības speciāliste
t. 64127746


Publicēšanas datums: 2013. gada 31. janvāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt