A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Sarunu festivālu LAMPA 28.06.-29.06. Cēsu Pils parkā?
Jā:
(56%) - 43 balsu
Nē:
(35%) - 27 balsu
Vēl nezinu:
(9%) - 7 balsu
Balsu skaits: 77
<< Iepriekšējais <<  
>> Nākamais >>
Sākums » Aktualitātes » Sociālais dienests

Veicina piederības sajūtu sabiedrībai
2019. gada 12. decembris  
Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”, aktīvi iesaistoties Vidzemes plānošanas reģiona projektā “Vidzeme iekļauj”, īsteno deinstitucionalizācijas procesu pašvaldībā. Procesa mērķis ir mazināt institucionālo aprūpi, nodrošinot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi. Šādi pakalpojumi dod iespēju cilvēkam ar funkcionāliem traucējumiem dzīvot ģimenē, mazina atstumtības risku, ļauj attīstīt saskarsmes un darba prasmes, kā arī veicina piederības sajūtu sabiedrībai.
Informācija par pārtikas paku izdales laikiem pirmssvētku laikā
2019. gada 9. decembris  
Latvijas Sarkanā krusta Cēsu komiteja informē, ka Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas paku dalīšana notiks 11.decembrī un 18.decembrī no plkst.13.00 līdz 16.00, Bērzaines ielā 18 (pagrabstāvā), Cēsīs, Cēsu novadā.
Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem sāk saņemt atbalstu Individuālā budžeta izmēģinājumprojektā
2019. gada 9. decembris  
Šī gada novembrī 10 Latvijas pašvaldībās kopā 100 cilvēki sāka saņemt pakalpojumus Individuālā budžeta izmēģinājumprojektā sociālo pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem.
Aicinām ziedot mazaizsargāto iedzīvotāju atbalstam
2019. gada 11. novembris  
Sociālais dienests ir iesaistījies ESF projektā "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās"
2019. gada 19. novembris  
Veselības istabas “Seniors- Senioram” darba laiki
2019. gada 11. novembris  
Skatīt arhīvu

Printēt