A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Cēsu pilsētas svētkus "Cēsis 813"?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Lauki » Mazo lauku saimniecību meža apsaimniekošanas alternatīvas - saimniecības attīstībai un ienākumu gūšanai un konkurētspējas paaugstināšanai

Mazo lauku saimniecību meža apsaimniekošanas alternatīvas - saimniecības attīstībai un ienākumu gūšanai un konkurētspējas paaugstināšanai

“Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros”, LAD Līguma nr. LAD080219/P9 Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera aicina mazos lauku uzņēmējus apgūt jaunas prasmes un iegūt zināšanas par tēmu "Mazo lauku saimniecību meža apsaimniekošanas alternatīvas -  saimniecības attīstībai un ienākumu gūšanai un konkurētspējas paaugstināšanai" 3.maijā "Kalna Gaviešos", Skujenes pagastā, Amatas novadā.

Lektori: Lelde Vilkriste, Jānis Rozītis

Programma
8:30 – 9:00 ierašanās, kafijas pauze, iepazīšanās
Meža apsaimniekošana ar kailcirtes un nekailcirtes metodēm. Meža apsaimniekošanas metožu ietekme uz vidi, meža attīstību un ienākumu un izdevumu plūsmu. Meža apsaimniekošanas metodes ienākumu gūšanai no kokmateriālu realizācijas.
Praktiskās nodarbības (2,5 h)  - mežā;  individuāli un grupās
Dabai draudzīgu meža apsaimniekošanas principu piemērošana kopšanas un izlases cirtēs, nogabalu apsaimniekošanā, kailcirtēs. Izcērtamo un atstājamo koku iezīmēšana, paaugas un pameža novērtēšana, dabas aizsardzības prasību ievērošana.
Mazo lauku saimniecību meža īpašuma apsaimniekošanas efektivitātes palielināšana
lekcija Saimniecības attīstības nosacījumi: ģimenes saimniekošanas un pēctecības principu iekļaušana plānošanā; ekonomisko principu ievērošana meža apsaimniekošanas plānošanā;  alternatīvo meža izmantošanas veidu izvērtējums saimniecības dažādošanai un ienākumu gūšanai; jaunāko IT izmantošana apsaimniekošanas plānošanā.
Praktiskās nodarbības/uzdevumi  – darbs individuāli un grupās
Meža inventarizācijas plāna izvērtējums – iespējamo meža apsaimniekošanas scenāriju izstrāde īpašumam. Aprēķina modeļa izveidošana sava meža apsaimniekošanas novērtēšanai. SVID analīzes izmantošana meža īpašuma apsaimniekošanas plānošanā un tuvāko darba uzdevumu noteikšana.

Pieteikšanās semināram līdz 2019.gada 30.aprīlim.

Semināra nobeigumā tiek saņemts apliecinājums/sertifikāts

Vietu skaits ierobežots.

Dalībniekiem jāapliecina iesaiste lauksaimniecībā.

Līdzmaksājums: 10 EUR (t.sk PVN), cenā iekļautas 2 kafijas pauzes un pusdienas.

Informācija un pieteikšanās Inta Kalniņa kalnina.inta2@inbox.lv,tālr. 29109324

Nākamais seminārs par tēmu  - Mazo zemnieku saimniecību attīstība, nodrošinot paaudžu pēctecību un konkurētspēju, saimniekošanas dažādošana, radot produkta pievienoto vērtību 16. maijā Limbažos.

Atbalsta Lauku atbalsta dienests.
Publicēšanas datums: 2019. gada 23. aprīlis  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt