A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Kultūra » Vidzemes plānošanas reģions izsludina projektu konkursu „Vidzemes kultūras programma 2014"

Vidzemes plānošanas reģions izsludina projektu konkursu „Vidzemes kultūras programma 2014"

Saskaņā ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) padomes apstiprināto nolikumu, Vidzemes plānošanas reģions (VPR) izsludina valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” finansētās Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Vidzemes kultūras programma 2014” projektu pieteikumu konkursu.

Konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums pieejami VPR mājaslapā www.vidzeme.lv, kā arī Valsts kultūrkapitāla fonda mājaslapā www.vkkf.lv.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2014. gada 17. aprīlim plkst. 17:00.

Projektu pieteikumi jāiesniedz saskaņā ar VPR noteiktiem termiņiem VPR birojā personīgi vai jānosūta pa pastu (ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir piecas dienas pirms konkursa beigu termiņa).

Adrese - Vidzemes plānošanas reģions, Jāņa Poruka iela 8 – 108, Cēsu novads, Cēsis, LV 4101.

Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu var saņemt kultūras projekti, kurus plānots īstenot laika posmā no 2014. gada maija – 2014. gada decembrim.

Šī gada Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” atbalstītās programmas virsmērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursus kultūras projektu atbalstam reģionā.

Savukārt Vidzemes kultūras programmas 2014 tiešais mērķis ir sekmēt kvalitatīvu, inovatīvu un daudzveidīgu Vidzemes kultūras pakalpojumu attīstību un pieejamību, veicinot jaunradi, radošumu un zināšanu pārnesi. Šī mērķa sasniegšanai tiek finansiāli atbalstīti reģionālas nozīmes projekti, kas paredz sekojošu uzdevumu izpildi:

Jaunrade - radīt kvalitatīvi jaunus kultūras produktus un pakalpojumus, saglabājot Vidzemes kultūrai raksturīgas iezīmes un vērtības;

Radošums - dot iespēju vidzemniekiem un Vidzemes viesiem attīstīt savas radošās prasmes, tādējādi uzlabojot Vidzemes kultūras produktu un pakalpojumu kvalitāti;

Zināšanu pārnese - zināšanu radīšana, iegūšana, uzkrāšana, analīze un efektīva izmantošana, lai radītu jaunus, uzlabotu esošos kultūras pakalpojumus un produktus, kā arī nodrošinātu kultūras darbinieku pilnveidi un profesionālo izaugsmi;

Sadarbība – īstenot dažādu kultūras nozaru savstarpējo sadarbību, tādējādi radot jaunus vai uzlabojot esošus kultūras pakalpojumus un produktus.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa 2014
Finanšu atskaite

Papildu informācija:
Ina Miķelsone
Vidzemes plānošanas reģions
Cēsu iela 19-54, Valmiera
Tālr. +371 64219021
Mob. +371 29289487
ina.mikelsone@vidzeme.lv

Publicēšanas datums: 2014. gada 19. marts  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt